KORTNYTT

Meld deg på Sommerforskerskolen!

SOMMERFORSKERSKOLEN

  • Bergen Summer Research School
  • Årlig tverrfaglig forskerskole
  • Online fra 7.–17. juni 2022
  • Åpen for stipendiater fra alle disipliner
  • Deltakelse godskrives 4 eller 10 ECTS
  • Søknadsfrist 1. februar 2022
  • BSRS er et samarbeid mellom NHH, HVL, CMI og NORCE, under ledelse av UiB.

Den årlige Bergen Summer Research School går av stabelen i midten av juni 2022 med seks parallelle PhD-kurs som har utspring i forskermiljø ved flere av UiBs fakulteter, NHH og ved Høgskolen på Vestlandet. Tverrfaglige tema med relevans for globale samfunnsutfordringer er fellesnevner for alle kursene.

Vitenskapelig leder neste sommer er Professor Haldis Haukanes ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL). Hun har invitert forskere til å lage tverrfaglig kurs med «ulikhet» i fokus.

Det blir kurs om klimaendringer og migrasjon, styresett og ulikhet, økonomiske eksperimenter i utviklingsland, ulikhet innen høyere utdanning, matsikkerhet, samt kjønn og miljøkriser.

I tillegg har Haukanes fått med seg et team tilknyttet Systemdynamikk ved Institutt for geografi til å lede en rekke fellessesjoner der stipendiatene vil jobbe på tvers av kursene rundt systemtenkning og kreativ tverrfaglig problemløsning.

Les mer om opptakskrav og hvordan man søker her.

Vanligvis samles de etthundre PhD-kandidatene fra omlag 45 land til en sosial og hektisk forskerskole på Høyden, men de siste to årene har den vært digital. På grunn av COVID-pandemien og de vedvarende reiserestriksjonene, vil også BSRS 2022 bli organisert som en virtuell forskerskole

Powered by Labrador CMS