I VINDEN

Siri Gloppen leder miljøet ved Centre on Law & Social Transformation som trekker til seg en stor gruppe engasjerte, frivillige studenter.
Siri Gloppen leder miljøet ved Centre on Law & Social Transformation som trekker til seg en stor gruppe engasjerte, frivillige studenter.

– Det er kjekt å være del av et aktivt og idealistisk tverrfaglig miljø!

Centre on Law & Social Transformation med professor Siri Gloppen i spissen, bygger mye av aktiviteten sin rundt den store og engasjerte gruppen av frivillige studenter som er tilknyttet senteret. Mandag går startskuddet for deres årlige konferanse Bergen Exchanges.

Publisert Sist oppdatert

I VINDEN

Navn: Siri Gloppen, professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Aktuell med:

Hvordan går det med forberedelsene til Bergen Exchanges?

Det er hektiske dager og mye som skal på plass før åpningen mandag! Vi er allerede inne i andre uken av PhD-kurset «Effects of Lawfare» som er en del av #BeEx. Der er det 26 studenter fra fem kontinenter. Foreløpig er kurset digitalt, men noen av studentene kommer til Bergen neste uke. Men alt går fint, vi har mange engasjerte og dyktige hender i arbeid, både på LawTransform og hos medarrangørene våre.

Frivillige er jo viktig både for Bergen Exchanges og for Centre of Law & Social Transformation. Hvordan klarer dere å skape et miljø som trekker til seg så mange engasjerte studenter?

Vi er kjempeheldige på LawTransform som får så mange fantastiske frivillige fra inn og utland, både gjennom året og i forbindelse med #BeEx. Jeg tror mange synes forskningen og arrangementene til LawTransform er spennende og at det er kjekt å være del av et aktivt og idealistisk tverrfaglig miljø hvor man både får faglig og sosialt påfyll.

Det er stor bredde blant de frivillige når det gjelder faglig bakgrunn – flest kommer fra juss og forskjellige samfunnsfag, men også fra medisin og naturfag. Noen er lavegradstudenter, andre holder på med doktorgrad eller er i jobb. De er sentrale i alle deler av virksomheten fra planlegging og gjennomføring av arrangementer, via nettsider og sosiale medier til forskningsassistanse. Mange skriver også oppgaver i tilknytning til LawTransform prosjekter. De får tilbakemeldinger fra seniorforskere i nettverket og får også presentere arbeidet sitt for offentligheten på vår årlige Master’s Week. I tillegg har vi mange sosiale arrangementer som gjør at vi blir godt kjent på tvers av fagfelt og rang. Jeg tror de som søker seg til oss kommer fordi de synes forskningen og arrangementene til LawTransform er spennende og blir hos oss fordi det er kjekt å være del av miljøet vi har skapt!

Jeg tror de som søker seg til oss kommer fordi de synes forskningen og arrangementene til LawTransform er spennende og blir hos oss fordi det er kjekt å være del av miljøet vi har skapt!

Siri Gloppen

Dere har jo vanligvis både gjester og bidragsytere fra hele verden. Hvordan løser dere dette med tanke på koronasituasjonen?

Det er en sorg at vi heller ikke i år kan ønske velkommen våre gode kolleger fra Afrika, Latin-Amerika, USA, Midtøsten, og Asia. Men noen av våre europeiske kolleger kommer. Og vi har etter hvert fått god trening med hybride seminarer, hvor vi har både fysiske og digitale deltakere i panelet og publikum. Dessuten har vi veldig mange gode folk i her i Bergen og Norge som nå får være mer i rampelyset.

Bergen Exchanges er kjent for å ha et omfattende program med aktiviteter fra morgen til kveld. Hvordan blir det i år?

Programmet for BeEx2021 består av 20 offentlig arrangementer. Det er færre enn vi har pleid å ha, vi reduserte litt da det ble klart at få av deltakerne ville få innreisetillatelse. Det er flott at det finnes gode digitale og hybride løsninger, men fint å slippe altfor lange dager på zoom.

Panel under en tidligere utgave av Bergen Exchanges.
Panel under en tidligere utgave av Bergen Exchanges.

Hvilke temaer vil du trekke frem som spesielt interessante på årets program?

Nesten halvparten av seminarene i år handler om barns rettigheter og beskyttelse for sårbare barn. Andre interessante og sentrale temaer er autokratisering, hvordan demokratiske rettigheter settes under press i ulike deler av verden og også hos oss, og hvordan lover utjevner (og forsterker) ulikhet, for eksempel når det gjelder likestilling og helse. På tvers av disse temaene er effektene av pandemien et viktig spørsmål.

Hvem passer konferansen for, og hvordan kan man få med seg programmet?

Bergen Exchanges on Law & Social Transformation 2021 passer for alle som vil lære mer om hvordan rettslige strategier brukes for endre samfunnet – enten det gjelder barnevern, likestilling, helse – eller for å undergrave demokratiet. Det er et tverrfaglig program som passer for forskere og studenter fra alle fag og på alle nivåer – men også for interesserte utenfor universitetet! Alle arrangementene holdes på Bergen Global, men de blir også strømmet som webinarer, så man kan delta både fysisk og digitalt.

Fem kjappe

Rektor for en dag – hvilken sak tar du først tak i?

Likestilling og mangfold. Både når det gjelder kjønn, etnisk bakgrunn og klasse, men også faglig mangfold og tverrfaglighet. Her har vi fortsatt viktige veier å gå for å bli et enda sterkere universitet.

Hva gjør du helst når du ikke er på UiB?

Tøffer rundt i snekke på fjorden.

Kan du anbefale én bok flere UiB-folk bør lese?

John Rawls A theory of Justice – som er 50 år i år – fordi den inspirerer til å bygge mer rettferdige samfunn. Og skjønnlitterært, Ali Smiths årstidskvartett fordi den sier så mye om vår tid.

Du får en tidsmaskin! Hvilken tid drar du tilbake til og hvorfor?

Jeg er godt fornøyd med å leve nå, men det hadde vært interessant med en snartur til 1814 for å se hva folk tenkte om grunnloven og hvilke håp de hadde for den.

Hvilket sted i Bergen viser du først til en som er ny i byen?

Vanskelig – det er jo helheten som gjør byen så flott og særegen! Så jeg tar Beffen fra Fisketorget og via Akvariet og Fiskerimuseet til Gamle Bergen.

Powered by Labrador CMS