NYHET

Rektor Margareth Hagen oppfordrer alle forskere ved universitetet til å delta på infodagen om Horisont Europa 14. januar.
Rektor Margareth Hagen oppfordrer alle forskere ved universitetet til å delta på infodagen om Horisont Europa 14. januar.

Vil ha flere UiB-forskere med ut i Europa

Universitetsledelsen inviterer alle UiB-forskere til infodag om Horisont Europa i Universitetsaulaen 14. januar.

Publisert Sist oppdatert

HORISONT EUROPA 2021-2027

 • EUs nye program for finansiering av forskning og innovasjon med et budsjett på 95,5 milliarder euro.
 • Skal styrke virkningen av forskning og innovasjon opp mot EUs politikk for å takle globale utfordringer – gjennom å engasjere Europas forskningstalenter og gjennom økt samarbeid.
 • Norge er med som "Associated Country" og kan delta på linje med EU-land.
 • Tre hovedpilarer:
 1. Fremragende vitenskap
 2. Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv
 3. Åpen innovasjon
 • Horisont Europa finansierer prosjekter innen både grunnleggende og anvendt forskning i tillegg til innovasjons- og infrastrukturprosjekter og nettverksaktiviteter.

Les mer om Horisont Europa

Med infodagen vil universitetsledelsen senke terskelen for å søke EU-finansiering til forsknings-, innovasjons- og mobilitetsaktiviteter.

– Vi ønsker at flere UiB-forskere skal delta i EU-finansierte aktiviteter. Horisont Europa gir muligheter for forskere innenfor alle fagfelt og på alle karrieretrinn, sier rektor Margareth Hagen.

Horisont Europa er verdens største forskningsprogram, med 95,5 milliarder euro tilgjengelig i perioden 2021–2027. EU finansierer prosjekter innen både grunnleggende og anvendt forskning i tillegg til innovasjons- og infrastrukturprosjekter og nettverksaktiviteter.

Passer for erfarne og nye deltakere

Universitetet i Bergen gjorde det bra i forløperen Horisont 2020, og vil at enda flere skal delta i det nye programmet.

– Vi har høstet mye erfaring, og kan bygge på det vi har lært til nå. Samtidig vil også unge og nye deltakere kunne få gjennomslag for sine ideer, sier Hagen.

Rektor trekker fram mange fordeler med å delta i Horisont Europa:

– Med EU-midler vil forskere kunne utvikle og styrke forskningen sin, fremme sin karriere og bygge nettverk internasjonalt, og bidra til å løse de store samfunnsutfordringene.

Program og påmelding

I Universitetsaulaen 14. januar blir det blant annet:

 • presentasjon av de forskjellige mulighetene i Horisont Europa 
 • forskere fra UiB formidler sine erfaringer med EU-prosjekter
 • informasjon om «verktøykassen» for støtte ved søknadsutvikling og drift ved UiB

Program og påmelding her: Påmeldingsfristen er 31. desember

Det vil også være en åpen «minglesesjon» med stands med informasjon om de ulike delene av Horisont Europa-programmet, der forskere kan stille spørsmål direkte til forskningsrådgivere og gjøre avtaler om workshops og møter for å diskutere mulige søknader. 

– Det ligger mange nye muligheter i Horisont Europa, både kjente og kanskje mindre kjente. Målet er å gjøre utlysningene og mulighetene enda mer tilgjengelige, og at flere skal oppleve det som overkommelig å søke midler fra EU, sier forskningsdirektør Benedicte Løseth.

– UiB har et godt utbygget støtteapparat med rådgivere, støtteordninger, konsulenthjelp og et eget kontor i Brussel. Sammen med fakulteter og institutter er vi klare for godt samarbeid og vil understøtte de som vil søke, sier Løseth.

Påmeldingsfristen for infodagen er 31. desember
Påmeldingsfristen for infodagen er 31. desember
Powered by Labrador CMS