KORTNYTT

Behov for tospråklige personer ukrainsk-norsk

Publisert

Norge og Bergen kommune har et stort og umiddelbart behov for kvalifiserte tolker i ukrainsk. Det er et betydelig underskudd på kvalifiserte tolker i ukrainsk i Norge. Kvalifiserte tolker bør forbeholdes samtaler hvor informasjonsplikten, og den fremmedspråkliges rettssikkerhet gjør det uforsvarlig å ikke bruke kvalifisert tolk. Det er derfor også behov for tospråklige personer med og uten tolkeerfaring, som kan bistå med muntlig oversettelse av informasjon av praktisk karakter (butikk, bank, kollektivtransport, regninger, servicetilbud, m.m.), som ukrainske flyktninger kan ha bruk for i en overgangsfase. Dette for å avlaste de få kvalifiserte tolker som er tilgjengelig.

Dersom du kjenner til personer i din organisasjon/virksomhet, f. eks. ukrainske studenter i Bergen, arbeidstakere med ukrainsk bakgrunn, ber Bergen kommune om at ovennevnte informasjon videreformidles til dem. Personer som snakker både norsk og ukrainsk på forskjellige nivåer, og som kan tenke seg å bistå det offentlige med muntlig oversettelse av praktisk info i denne akutte mottaksfasen, eller som ønsker å kvalifisere seg som tolk i ukrainsk, bes melde sin interesse ved å kontakte Bergen kommune [email protected] – Merk i emnefeltet Tospråklige personer Ukrainsk – norsk.

Mer informasjon om fortløpende kvalifisering av tolker i ukrainsk på OsloMet sine nettsider.

Powered by Labrador CMS