KORTNYTT

Bedre sykkelfasiliteter på UiB

Takket være støtte fra UiBs klimafond har Eiendomsavdelingen nå kunnet oppgradere sykkelfasilitetene i Realfagbygget og i Sykkelgarasjen ved Allégaten 55. Arbeid med sykkelparkeringene på Haukeland og Alrek er også i gang.

Støtten på 500 000 kroner går blant annet til å dekke nye ladeskap for EL-sykler, servicestasjon for sykkel, og nye trygge ladepunkter. I tillegg har den generelle sikkerheten i sykkelhusene blitt oppgradert.

Miljøkoordinator ved UiB, Helene Wiken, forteller at styringsgruppen så på dette som gode tiltak for å øke andelen som sykler til universitetet.

– Dette er både et folkehelsetiltak og et tiltak for ytre miljø. Vi har et mål om å bli et klimanøytralt universitet innen 2030, og vi håper derfor flere ansatte og studenter vil velge en miljø- og klimavennlig reisevei. Vi måler dette basert på reisevaneundersøkelse.

– Universitetet har også nettopp vært igjennom en sertifiseringsprosess for å bli Norges første sykkelvennlige universitet, og i den forbindelse kom det frem at trygg sykkelparkering er et veldig viktig tiltak, sier Wiken.

Tiltakene på Nygårdshøyden Sør og Haukeland er også bare begynnelsen, nå planlegger Eiendomsavdelingen å sette opp lignende fasiliteter på Nygårdshøyden Nord til neste år.