NYHET

Bergen Entrepreneurship Academy (BEA)
Bergen Entrepreneurship Academy (BEA)

En uke med studentinnovasjon – BEA-festivalen 2021 er i gang

Denne uken arrangeres BEA-festivalen 2021, den første av sitt slag. På programmet står en rekke spennende inspirasjonsforedrag, paneldiskusjon om entreprenøriell læring, fremvisning av spennende studentinnovasjoner ved de tre BEA-institusjonene.

Rektor ved UiB, Margareth Hagen.
Rektor ved UiB, Margareth Hagen.

Styrket innsats for utdanning, studentinnovasjon og studententreprenørskap er en viktig del av UiBs strategi, og definert som et hovedinnsatsområde i UiBs handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap.

I oktober 2020 ble det nye samarbeidet «Bergen Entrepreneurship Academy» (BEA) mellom UiB, Høgskolen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole lansert. UiB har gjennom 2019 og 2020 bidratt i å utvikle samarbeidet, som skal være et tilbud til studentene ved de tre institusjonene og har som hensikt for å løfte studententreprenørskap i regionen. Denne uken arrangerer institusjonene i fellesskap den første «BEA-festivalen». Formålet er å skape felles aktivitet rundt innovasjon og entreprenørskap, og synliggjøre de spennende studentprosjektene som springer ut fra høyere utdanning.

– Å fremme bærekraftig og ansvarlig innovasjon er et høyt prioritert område for oss, og det er gledelig at utdanningsinstitusjonene i Bergen har funnet sammen og løfter studentinnovasjon på denne måten, sier Margareth Hagen, rektor ved UiB.

– Det siste året har det vært ekstra utfordrende for studenter å bli kjent med hverandre, og vi har ikke kunnet se den sosiale studentbyen Bergen slik vi kjenner den. Det er derfor ekstra fint at utdanningsinstitusjonene i samarbeid med studentorganisasjonene ved UiB, NHH, og HVL har funnet sammen om en slik festival dette semesteret, sier Hagen.

Korona-situasjonen tillater fortsatt ikke fysiske arrangementer, så årets festival blir heldigital og åpen for alle. Programmet varierte aktiviteter spredt utover hele festivalens uke.

Her finner du program og påmelding for festivalen.