NYHET

Bærekraftspilotene Vilde Paulsen, Ole Kastdalen, Ingeborg Rønning og Emilie Flønes.
Bærekraftspilotene Vilde Paulsen, Ole Kastdalen, Ingeborg Rønning og Emilie Flønes.

– Vi vil vise at målrettet arbeid med bærekraft virker

Årets bærekraftspiloter har som mål å inspirere studenter og ansatte til å leve mer miljøvennlig, og å vise fram SDG-fremskrittene som gjøres.

Publisert Sist oppdatert
Gladnyhet fra USA på bærekraftspilotenes Instagram-story.
Gladnyhet fra USA på bærekraftspilotenes Instagram-story.

– Vi tror at det å vise at ikke alt går galt, motiverer mer enn det motsatte. Det gjøres faktisk fremskritt på noen av bærekraftsmålene, og det er veldig mange som jobber målrettet med disse spørsmålene. Derfor legger vi ut en gladsak knyttet til FNs bærekraftsmål på Instagram hver mandag, sier Ole Kastdalen som er bærekraftspilot for satsingsområdet klima- og energiomstilling ved UiB.

Bærekraftspilotene har i oppgave å løfte studentperspektivet inn i UiB sitt arbeid med bærekraft mot et klimanøytralt universitet i 2030. I tillegg skal de bidra til å motivere og engasjere både studenter og ansatte til en felles klima- og bærekraftsdugnad. Fire nye studenter ved universitetet blir ansatt som bærekraftspiloter hvert år.

Måtte tenke nytt

BÆREKRAFTSPILOTENE

  • Fire studenter ansatt i 20%
    stilling på åremål.
  • Skal bidra til å løfte studentperspektivet i arbeidet med satsingsområdene Klima og energiomstilling, Marin forskning, Globale samfunnsutfordringer, samt SDG Bergen.

Da det første kullet med bærekraftspiloter ble ansatt på UiB i fjor, var planen at de skulle jobbe mye med fysiske arrangementer og aktiviteter rettet mot studenter ved universitet. Den planen måtte i stor grad skrotes da koronapandemien kom. I stedet for fysiske arrangementer innendørs, satset de på samlinger utendørs som strandrydding og digitale arrangementer. I tillegg fikk de på plass et permanent bruktmarked, Byttebua, for studenter i Bergen sentrum.

– Byttebua et fantastisk bra konsept som vi ønsker å utvikle videre. Har du noe du tror kan være nyttig for andre, kan du ta turen innom Byttebua istedenfor å kaste det. Da går de ikke i søpla og noen andre sparer seg kanskje for en tur til IKEA, sier Kastdalen.

BYTTEBUA

  • Opprettet i november 2020
  • Samarbeidsprosjekt mellom bærekraftspilotene, Spire og Framtiden i våre hender.
  • Lokaler ved Nygård skole, Nina Griegs gate 2
  • Åpent hver tirsdag og torsdag fra 12.00-14.00
  • På Instagram: byttebuabergen

I Byttebua sine lokaler ved Nygård skole kan man finne bestikk, blomsterpotter, vaffeljern og bøker – alt som andre studenter har vært innom og gitt fra seg.

– Man trenger ikke å gi noe for å hente noe, og omvendt. Vi håper på å få ut mer informasjon om tilbudet til nye studenter under Fadderuken, slik at flere kommer til oss og henter det de trenger til hyblene sine, sier Kastdalen.

Byttebua driftes av Bærekraftspilotene, Spire og Framtiden i våre hender og er åpen hver tirsdag og torsdag mellom 12.00-14.00.

På Byttebua kan studenter spare seg noen kroner og spare miljøet ved å hente brukte ting.
På Byttebua kan studenter spare seg noen kroner og spare miljøet ved å hente brukte ting.

Fysiske samlinger til høsten

På tross av begrensningene koronapandemien skaper, er bærekraftspilotene opptatt av å holde aktivitetsnivået rettet mot studenter oppe.

– I år har vi deltatt i vårryddedagen og håper på både strandrydding og flere fysiske arrangementer som foredrag og debatter til høsten, forteller Kastdalen.

Her kan du lese mer om årets nye bærekraftspiloter:

Emilie Flønes
Studie: Bachelor i sammenlignende politikk Alder: 25 år
Bærekraftspilot for SDG Bergen

Jeg er bærekraftspilot for satsningsområdet UiB Bergen, som er et strategisk initiativ for å fremme forskning og samarbeid relatert til FNs bærekraftsmål. I tillegg til å jobbe sammen med de andre bærekraftspilotene sitter jeg også i programkomitéen for den årlige SDG-konferansen som UiB arrangerer.

Mitt viktigste bærekraftsmål: Bærekraftsmål 1 går ut på å utrydde alle former for fattigdom, og er et uhyre viktig mål for å kunne bremse klimaendringene! For å nå dette må vi omfordele de ressursene vi har, og dermed legge mer til rette for at alle skal kunne ta del i en grønnere økonomi!

Ingeborg Rønning
Studie: Bachelor i molekylærbiologi Alder: 20 år
Bærekraftspilot for Marin forskning

Jeg er bærekraftspilot for UiB sitt satsingsområde Marin forskning, som skal sørge for høy kvalitet på både utdanning og forskning innenfor det marine. UiB har blant annet fått ansvaret for å lede an arbeidet om FNs bærekraftsmål nr 14: Liv under vann! I tillegg til arbeidet med de andre bærekraftspilotene vil mitt fokus dette året være på plast.

Mitt favoritt bærekraftsmål: Bærekraftsmål 4 skal sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning for alle, i tillegg til å legge til rette for livslang læring. Utdanning og kunnskap er nøkkelen til utvikling, og dermed avgjørende for om vi skal minske ulikhetene i verden og nå målene!

Vilde Paulsen
Studie: Bachelor i sammenlignende politikk Alder: 23 år
Bærekraftspilot for globale samfunnsutfordringer

I tillegg til samarbeidet med de andre pilotene er jeg bærekraftspilot for satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer! Dette er et av Universitetets tre satsingsområder, og skal være en arena for forskningssamarbeid og formidling innen utviklingsrelatert forskning. Ut 2022 er hovedfokuset på̊ migrasjon, helse og ulikhet!

Mitt favoritt bærekraftsmål er: Nummer 7 Ren energi til alle. Ved å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris kan man legge opp til en bedre infrastruktur, helse- og utdanningsinstitusjoner og livskvalitet, noe som igjen vil være med på̊ å minske ulikhetene i verden på̊ et bærekraftig vis!

Ole Kastdalen
Studie: Bachelor i samfunnsøkonomi Alder: 22 år
Bærekraftspilot for satsingsområdet klima- og energiomstilling

Mitt arbeid som berekraftspilot for satsingsområdet klima- og energiomstilling går blant anna ut på å bidra med studentperspektivet i relevante saker, samt å formidla forsking og innovasjon frå eit sterkt, tverrfagleg forskingsmiljø her ved universitetet. I tillegg til samarbeidet med dei andre berekraftspilotane på felles prosjekt, vil eg i år fokusere på gjennomgang av UiB sitt klimarekneskap.

Mitt favoritt berekraftsmål: Det må vere berekraftsmål 13, å stanse den globale oppvarminga. Dette er vår tids store utfordring, og vil blant anna krevje forbruksendringar, internasjonalt samarbeid, effektivisering av ressursbruk, teknologisk innovasjon og strukturelle endringar i korleis sjølve økonomien vår er bygd opp. Desse tinga er gjennomførbare dersom me kollektivt bestemmer oss for å få det til!