Bærekraftskonferansen i Bergen

Det er snart klar for den sjette utgaven av Bærekraftskonferansen i Bergen. (Illustrasjonsfoto fra fjorårets konferanse).
Det er snart klar for den sjette utgaven av Bærekraftskonferansen i Bergen. (Illustrasjonsfoto fra fjorårets konferanse).

Setter fokus på rettferdig bærekraftig omstilling

9.-10. februar er det igjen klart for gode diskusjoner rundt bærekraft, da den nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen (SDG Conference Bergen) skal arrangeres for sjette gang. 8. februar lades det opp med Day Zero.

Publisert Sist oppdatert

SDG Conference Bergen

Den nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen (SDG Conference Bergen) avholdes hvert år i februar.


I 2023 blir konferansen arrangert 9. og 10. februar. Det er sjette gang konferansen blir arrangert.


SDG Conference Bergen 2023 arrangeres i samarbeid mellom UiB, UiO, NMBU, NTNU, UiT, Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Norsk studentorganisasjon (NSO).


Siden 2021 har Bærekraftskonferansen vært avholdt digitalt. I 2022 deltok nær 1500 personer fra 110 land på konferansen.

Day Zero

Day Zero er en gratis, heldigital dag med arrangementer dagen før den årlige SDG-konferansen i Bergen. Dette er en mulighet til å organisere kreative møter, seminarer, debatter, utstillinger osv. som presenterer arbeid som er relevant for bærekraftsmålene (SDG).


Day Zero er designet for å være et åpent rom for å kommunisere på tvers av disipliner, teamaer og mål, og for å lære av hverandre i anvendelser av bærekraftsmålene og deres undermål og indikatorer.


Arrangeres i år 8. februar.

- Jeg ser frem til å ønske velkommen til en ny Bærekraftskonferanse i Bergen. Dette er en viktig årlig møteplass og et samarbeid mellom en rekke universiteter, sier UiB-rektor Margareth Hagen, og legger til:

UiB-rektor Margareth Hagen ser frem til gode diskusjoner på den sjette utgaven av Bærekraftskonferansen i Bergen.
UiB-rektor Margareth Hagen ser frem til gode diskusjoner på den sjette utgaven av Bærekraftskonferansen i Bergen.

- Jeg gleder meg til mange gode diskusjoner disse dagene. Årets tema «rettferdig omstilling til en bærekraftig fremtid» reiser mange store spørsmål og utfordringer, ikke minst når det gjelder globale menneskerettigheter. For å gjøre rettferdige valg, trenger vi akademisk kunnskap. Et breddeuniversitet som UiB har en viktig rolle å spille, ved å utforske ulike sider av den bærekraftige utviklingen.

Digital konferanse

På den årlige Bærekraftskonferansen 9.-10. februar møtes universitets- og høyskolesektoren, beslutningstakere, frivillige organisasjoner, næringsliv, fagbevegelse og andre for et kritisk blikk på hvordan sektoren jobber med bærekraftsmålene.

Statsminister Jonas Gahr Støre står for den offisielle åpningen 9. februar, før det går slag i slag med innlegg og paneldebatter med et globalt perspektiv. Blant keynote-talerne finner vi blant andre Helen Clark, tidligere statsminister for New Zealand, og Dan Kammen, professor ved University of California, Berkeley, og tidligere Environmental Envoy for USAs utenriksdepartement. Moderator for de to konferansedagene er Sofie Høgestøl fra Universitetet i Oslo.

Ønsker kritiske blikk

Bærekraftskonferansen er et UiB-initiativ, som i dag arrangeres som et samarbeid mellom en rekke universiteter landet over. Ledelsen i programkomitéen rullerer, og ligger i år til Universitetet i Oslo.

- Vi ønsker ikke festtaler, men kritiske blikk på bærekraftpolitikken. Det har vært viktig at ulike stemmer er representert. I tillegg har vi lagt opp til mange paneldiskusjoner slik at ulike synspunkter kan brytes, sier UiO-professor Eivind Engebretsen, som leder programkomiteen for årets konferanse, i tospann med professor Beate Kristine Sjåfjell fra samme institusjon.

Rettferdig omstilling

Årets tema er «rettferdig omstilling til en bærekraftig fremtid». Engebretsen forklarer at komiteen ønsker å løfte frem hvordan det å møte bærekraftmålene handler om vanskelige avveininger og dilemmaer.

- Vi ønsker ikke festtaler, men kritiske blikk på bærekraftpolitikken, sier UiO-professor og programkomité-leder Eivind Engebretsen.
- Vi ønsker ikke festtaler, men kritiske blikk på bærekraftpolitikken, sier UiO-professor og programkomité-leder Eivind Engebretsen.

- Et ensidig fokus på klima og miljø og ressurseffektivitet, kan gjøre at arbeid mot menneskerettighetsbrudd og utnyttelse av mennesker gjennom slavelignende arbeidsforhold ikke blir prioritert eller fulgt opp. Ressurseffektivitet reiser spørsmål om hvordan nye arbeidsplasser kan skapes for å erstatte de som effektiviseres bort. Et enda større spørsmål er hvordan vi kan omstille til en global bærekraftig sirkulærøkonomi innenfor planetens tålegrenser, samtidig som vi sikrer våre velferdssamfunn og bidrar til at andre land kan få etablert eller sikret sine, sier han, og legger til:

- Årets konferanse tematiserer hvordan globale samfunnsutfordringer og arbeidet mot en bærekraftig verden paradoksalt nok ofte fører til mer ulikhet. Hvordan skal vi få til en bærekraftig omstilling som samtidig er rettferdig?

Tematisk og geografisk bredde

På konferansen er det, i tillegg til god norsk deltakelse, talere og panelsamtaler med deltakere fra alt fra New Zealand til Uganda og California. For komiteen har det vært viktig å sikre god bredde både tematisk og geografisk.

- Konferansen vil utfordre ideen om at bærekraftig utvikling er noe vi (i rike land) allerede har og noen andre (les: fattige land) trenger. Bærekraftig utvikling krever global omstilling og gjelder alle land og aktører. Men det er ikke nødvendigvis slik at bærekraftmålene omfatter alle like mye - selv om slagordet er at ingen skal utelates. Derfor er det avgjørende viktig at ulike stemmer høres i debatten: både rike og fattige land - politikere, akademikere og aktivister - yngre og eldre generasjoner. Denne konferansen ønsker å vise frem ulike stemmer, sier Engebretsen.

- Er det noen spesielle høydepunkter du vil trekke frem fra programmet?

- Det er mange høydepunkter og spennende foredragsholdere. Men første sesjon er ny og spennende ved at vi retter et kritisk blikk mot oss selv: Taler bærekraftmålene på vegne av alle? Hva mener vi egentlig med bærekraftig utvikling og hvordan har begrepet og målene kommet til? For å oppnå bærekraftig utvikling, må vi tørre å se kritisk på bærekraftmålene selv, avslutter leder for programkomiteen, Eivind Engebretsen.

Powered by Labrador CMS