KORTNYTT

Søk om Arqus-midler

Arqus-alliansen lyser ut midler til masterstudenter, yngre forskere, vitenskapelige ansatte samt forskergrupper. Dette er midler som skal bidra til å styrke allerede pågående samarbeid eller bidra til oppretting av nye, og som gir ansatte og studenter ved UiB anledning til å bli bedre kjent med alliansen ved å jobbe sammen med noen av partnerne.

Studenter og ansatte ved UiB kan nå søke om midler til å styrke pågående eller opprette nye samarbeid.

Frist for å søke til på utlysningene er 31. oktober.

Les mer om søknadsprosessen her.

UiB deltar i Arqus European University Alliance sammen med seks andre partnere: Universitetene i Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padova og Vilnius. Dette er alle forskningsintensive breddeuniversitet og viktige regionale aktører med sterk internasjonal profil. Målet er å etablere et tett og omfattende samarbeid for kvalitet i utdanning, forskning og innovasjon, samt å styrke universitetenes samfunnsbidrag.

Utlysningene gir anledning til å koble studenter og forskningsmiljøer ved partner universitetene. Dette er stipend som rettes mot store grupper av studenter og ansatte, og hvor det ikke er krav om mye dokumentasjon eller tidligere samarbeid. Det er likevel en fordel om det allerede er opprettet kontakt med et av Arqus-universitetene.