NYHET

Arnfinn Graue gikk bort 28. februar 94 år gammel.
Arnfinn Graue gikk bort 28. februar 94 år gammel.

Til minne om Arnfinn Graue

Tidligere rektor Arnfinn Graue gikk bort 28. februar.

Tidligere rektor ved Universitetet i Bergen, Arnfinn Graue, sovnet stille inn søndag 28. februar 94 år gammel. Han kunne se tilbake på en lang og innholdsrik akademisk karriere ved UiB. Den startet da han ble student ved Fysisk institutt i 1955. I 1961 begynte han som dosent i fysikk ved universitetet, og fem år senere oppnådde han graden dr. philos. I 1971 ble han professor i eksperimentell kjernefysikk.

I perioden 1978 til 1980 var han dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, før han steg inn i universitetsledelsen og ble prorektor i 1981, en rolle han hadde til han ble rektor i 1984. Arnfinn Graue var rektor til 1989, og fortsatte som professor til han ble pensjonist som 70-åring.

Samtidig som Arnfinn hadde en innholdsrik karriere ved Universitetet i Bergen, hadde han et stort engasjement for internasjonalt samarbeid. Han var norsk delegat for Den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forsking, CERN, fra 1984, og var president i CERNs finanskomité i perioden 1988-1991. Det internasjonale samarbeidet gav ham også tilgang som gjesteforsker ved flere amerikanske og europeiske forskningslaboratorier.

I tillegg til engasjement for samarbeid på tvers av landegrenser, var Arnfinn opptatt av å knytte Universitetet i Bergen tett til næringslivet. Som formann i Det norske universitetsrådet, styreleder for Nansen senteret for fjernmåling og formann i Bergen forskningsstiftelse ved etableringen av Høyteknologisenteret på Møhlenpris, bidro han sterkt til å bedre samarbeid mellom universitet, næringsliv og industri.

Arnfinn Graue mottok flere utnevnelser for sin innsats som universitetsleder. Han ble Kommandør av St. Olavs Orden i 1991, Offiser av Den Franske Akademiske Palmeorden i 2001 og mottok Carl Bertelsmanns prisen i 1990.

Etter at han ble pensjonist, levde Arnfinn et tilbaketrukket liv, der han brukte mesteparten av tiden på familie og naturopplevelser. Gjennom årene ved Universitetet i Bergen satte han tydelige akademiske spor etter seg, og vi minnes med respekt en engasjert fagmann.

På vegne av Universitetet i Bergen
Margareth Hagen, rektor

Powered by Labrador CMS