KORTNYTT

Nominer kandidater til Årets arbeidsmiljøpris 2021

NOMINER KANDIDATER

  • Alle studenter og ansatte kan nominere kandidater til arbeidsmiljøprisen.
  • Forslaget må sendes via digitalt nomineringsskjema.
  • Fristen er 10. desember.
  • Juryen består av: Rektor, universitetets hovedverneombud, universitetsdirektør/HR direktør og ett medlem fra Arbeidsmiljøutvalget.
  • HR-avdelingen er sekretær for juryen.

UiB har etablert en årlig arbeidsmiljøpris for å synliggjøre og stimulere innsatsen for et godt arbeidsmiljø.

Alle ansatte og studenter kan nominere kandidater innen 10. desember for arbeidsmiljøprisen 2021. Nominasjoner kan meldes inn her.

Universitetet har etablert prisen for å synliggjøre og stimulere innsatsen for et godt arbeidsmiljø. Prisen er en diplom og 75 000 kroner.

Hvilke arbeidsmiljømessige og inkluderende tiltak eller formål prisen skal brukes til, bestemmes av mottakeren/mottakerne.

Prisutdelingen vil skje på en HMS-dag i Aulaen mot slutten av året.

Hvem kan motta prisen?

I 2021 er det naturlig å belønne enkeltpersoner, fakultet, avdelinger, seksjoner, fagmiljø, grupper eller enheter som har gjort en ekstra innsats for å ivareta arbeidsmiljøet under koronapandemien.

Generelt kan arbeidsmiljøprisen tildeles enkeltpersoner, fakultet, avdelinger, seksjoner, fagmiljø, grupper eller enheter.

Les mer om prisen og nominasjonsprosessen her.

Powered by Labrador CMS