NYHET

UiB skal evaluere innsatsen som gjøres med FNs bærekraftsmål
UiB skal evaluere innsatsen som gjøres med FNs bærekraftsmål

Skal gjøre opp SDG-status på UiB

Universitetet i Bergen skal evaluere arbeidet som er gjort med FNs bærekraftsmål, og alle fakultetene inviteres inn i evalueringsarbeidet.

Publisert Sist oppdatert
Annelin Eriksen
Annelin Eriksen

– Vi ønsker å gjøre opp en status for bærekraftsarbeidet ved Universitetet i Bergen, og se på hvilke områder vi gjør det bra på, og hva som bør justeres, sier viserektor for globale relasjoner, Annelin Eriksen.

Universitetet har et strategisk initiativ for sitt arbeid med FNs bærefraftsmål gjennom SDG Bergen. Arbeidet er gjort med utgangspunkt i et mandat som går ut 31. juli 2021, og det er i den forbindelse at det nå skal gjøres en evaluering av SDG-arbeidet.

– Evalueringen skal ta for seg både innholdet i og oppfølgingen av mandatet som ble vedtatt i 2018. Resultatet fra evalueringen skal danne grunnlag for utformingen av et nytt mandat for det videre arbeidet. Jobben UiB gjør med bærekraft er på ingen måte over selv om mandatet vi jobber ut fra går ut i sommer, men det er viktig at vi tar en «fot i bakken» og ser om det skal tenkes litt nytt rundt arbeidet, sier Eriksen.

UiBs SDG-arbeid har blant annet vært rettet mot den nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen, vitenskapelig rådgivning og formidling rundt bærekraft generelt – spesielt i forbindelse med bærekraftsmål 14 – Livet i havet. Hovedaktivitetene under SDG Bergen er SDG Bergen Science Advice, Ocean Sustainability Bergen og Bærekraftskonferansen.

– Ved Universitetet i Bergen er vi stolte over jobben vi gjør knyttet til FNs bærekraftsmål, og vi skal fortsette å styrke dette arbeidet. Evalueringen vi gjør nå i sommer og høst vil danne et viktig grunnlag for det videre arbeidet, sier rektor Margareth Hagen.

Det er Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiB som skal gjennomføre evalueringen. Den blir gjort gjennom en kombinasjon av skriftlige og muntlige kvalitative intervjuer, der flere fagmiljø og sentrale aktører blir invitert til å dele sine erfaringer, ideer og perspektiver. Etter planen skal evalueringen gjennomføres i august og september, og målet er at universitetsstyret skal vedta nytt mandat for SDG Bergen i sitt møte i oktober.

Powered by Labrador CMS