NYHET

UiB var byggherre på tre store byggeprosjekter i 2020, som har blitt kontrollert.
UiB var byggherre på tre store byggeprosjekter i 2020, som har blitt kontrollert.

Skal forebygge arbeidslivskriminalitet på UiB

Med store byggeprosjekter og mange rammeavtaler er det risiko for arbeidslivskriminalitet på UiB. Dette skal forebygges gjennom systematisk oppfølging av avtalene.

Publisert

Prosjektet som ble gjennomført i 2020 skal styrke samfunnsansvaret til UiB innen arbeidslivskriminalitet, etiske krav og klima- og miljøkrav.

UiB har rundt 180 rammeavtaler innen ulike områder. Det er ved byggeprosjektene risikoen for arbeidslivskriminalitet er størst, på grunn av bruk av bemanningsforetak og mange underleverandører.

Fant mindre feil og mangler

SAMFUNNSANSVAR PÅ UIB

  • Oppfølging av samfunnsansvar skjer etter prioriteringer i anskaffelsesstrategien 2020-24
  • Prosjektet ved Seksjon for innkjøp skal bidra til mer helhetlig og systematisk avtaleoppfølging ved UiB
  • Oppfølging av samfunnsansvaret skjer innen tre områder: arbeidslivskriminalitet, etiske krav og klima- og miljøkrav
  • UiB har rundt 180 rammeavtaler, både innen vitenskapelig utstyr, administrative, eiendomsrelaterte og IKT-avtaler.
  • UiB utførte 69 kontroller av arbeidslivskriminalitet og 9 kontroller av etiske krav i 2020, i tillegg til oppfølging av ulike miljø- og klimakrav

I 2020 var UiB byggherre både på Alrek helseklynge, Klimaklyngen og Inkubatorbygget. Prosjektene ble fulgt opp med tre typer kontroller, både egenrapportering gjennom skjema, utvidet dokumentasjonskrav og stedlig kontroll.

– Som offentlig oppdragsgiver er UiB pliktig til å følge opp at krav til lønns- og arbeidsvilkår i avtalene overholdes. Vi avdekket ikke alvorlige brudd i fjor, men fant mindre feil og mangler. Kontroller er derfor nødvendige for å ha en forebyggende effekt, forklarer seniorrådgiver Ove Botnevik ved Økonomiavdelingen på UiB.

Tok stikkprøver på byggeplassene

Selv om kontrollene hovedsaklig var gjennom egenrapportering og dokumentasjon, tok også UiB stikkprøver blant underleverandører på byggeplassen. Her ble det sjekket blant annet mannskapslister, timelister, arbeidsavtaler og verneutstyr.

– På et av prosjektene oppdaget vi at en liten rørleggerbedrift eide sitt eget bemanningsbyrå, hvor de lønnet lavere enn konkurrentene. De var i utgangpunktet ikke store nok til å gjøre jobben de hadde kontrakt på. Dette er en måte å omgå lover og regler på, som vi heldigvis har sett lite av, forklarer Botnevik.

På et av prosjektene oppdaget vi at en liten rørleggerbedrift eide sitt eget bemanningsbyrå hvor de lønnet lavere enn konkurrentene

Ove Botnevik

Hvis UiB oppdager brudd på avtalene, rapporteres det tilbake til bedriftene som må rette det opp. Hvis det er funnet noe alvorlig, fører det oppfølgingsmøter, mulig kontraktsheving og eventuelt varsling til Arbeidstilsynet.

Samarbeider om kontroller med partnere

Seniorrådgiver Ove Botnevik på Økonomiavdelingen.
Seniorrådgiver Ove Botnevik på Økonomiavdelingen.

I Klimaklyngeprosjektet ble det etablert en god samarbeidsmodell mellom UiB og entreprenøren. Målet var å kontrollere underleverandørene i byggeprosjektet.

– Det har vært en fordel å gjøre det sammen, fremfor at de skal rapportere til oss uten at vi har innsikt i detaljene. Entreprenørene har samtidig god kjennskap til sine partnere. Oppfølgingen blir derfor mer systematisk og grundig, forklarer Botnevik.

I tillegg samarbeider UiB med Bergen kommune, hvor de rapporterer resultater til hverandre.

– Grunnen er at vi har noen av de samme leverandørene i rammeavtalene. Å samarbeide slik redusere antall kontroller, siden vi ofte undersøker det samme, sier Botnevik.

Undersøkte bruk av lærlinger

UiB har også undersøkt bruk av lærlinger hos rundt 20 leverandører. Rammeavtalene har ofte et krav om at leverandør er godkjent lærebedrift og at de skal bruke en viss andel lærlinger i prosjektene.

Alle disse leverandørene har bekreftet gjennom egenrapportering at de oppfyller kravene.

Prosjektet har nå etablert gode rutiner for at UiB skal kunne følge opp samfunnsansvaret sitt gjennom anskaffelsene

Ove Botnevik

I tillegg til arbeidslivskriminalitet kontrollerte også UiB avtaler innen etiske krav og miljøkrav i 2020, gjennom egenrapportering og dokumentasjon.

– Prosjektet har nå etablert gode rutiner for at UiB skal kunne følge opp samfunnsansvaret sitt gjennom anskaffelsene. Dette vil bidra til redusert arbeidslivskriminalitet og at universitetet handler mer miljøvennlig, sier Botnevik.

Powered by Labrador CMS