KORTNYTT

Ny samarbeidsmodell for Sampol og Admorg

Fakultetsstyret ved SV-fakultetet vedtok tirsdag 14. september en modell for samarbeid mellom Institutt for sammenliknende politikk og Institutt for Administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Modellen innebærer ikke full sammenslåing av de to statsvitenskapelige instituttene, som var ett av alternativene som ble utredet.

– Dekanatet er tydelig på at vi ønsker et samlet statsvitenskapelig institutt, men vi observerer en sterk motstand fra deler av det berørte miljøet. Vi er derfor bekymret for at motstanden ville ha ført til problemer for integreringen. For å hindre at det blir konflikter som går ut over studentene og doktorgradsstipendiatene går vi inn for en løsning som får frem samarbeid om forskning og utdanning, og som vi håper på kort sikt vil gi ro, sier dekan ved SV-fakultetet Jan Erik Askildsen.

Les mer om saken her.

Powered by Labrador CMS