YTRING

HF-bygget på UiB.
HF-bygget på UiB.

Hva er problemet, HF-fakultetet?

Professor emeritus Harry Solvang har skrevet ytring om administrasjon av kontrakter på HF-fakultetet.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Professor emeritus Harry Solvang.
Professor emeritus Harry Solvang.

Jeg er mektig frustrert over administrasjonen ved HF-fakultetet. Siden jeg skulle gå av 1. mars i år, men var ønsket som faglærer i mitt spesialemne ut semesteret, ble nødvendige opplysninger for å opprette kontrakt sendt fakultetet allerede i desember i fjor. 10. februar kom den fantastiske meldingen om at fakultetet trengte et kontonummer for å lønne meg for engasjementet – til tross for at jeg har fått månedlige utbetalinger til samme kontonummer i mange år. Henvendelsen ble uansett øyeblikkelig ekspedert, men kontrakten har likevel latt vente på seg. Faktisk så lenge at administrasjonen ved vårt institutt har måttet minne fakultetet på saken. Ikke bare en gang, men flere ganger. Resultatet? Jo, kontrakten skal komme i løpet av et par dager – nei, neste uke – nei, regner med å ha den klar snart… altså stadige utsettelser, og jeg er fremdeles uten kontrakt.

Så, hva er problemet, HF-fakultetet? Er det noen som ikke gjør jobben de er satt til? Er det slik at kvalitetssikringen ikke fungerer? Med andre ord at det ikke er noen kontroll på at oppgaver faktisk blir utført?

For å ta resten av historien: Til tross for at kontrakt fremdeles ikke var kommet meg i hende, møtte jeg opp 1.mars for å holde Zoom- forelesning fra mitt kontor. For første gang opplevde jeg å ikke komme inn på arbeidsplassen, fordi inngangskortet ikke lenger fungerte. En engel i vår administrasjon løste heldigvis det problemet raskt…

Jeg har trodd at en av fakultetets viktigste oppgaver er å legge til rette for at våre fantastiske studenter får undervisningen de har krav på, og å sørge for at den ivaretas av faglig og pedagogisk kvalifisert personale. Så, HF-fakultetet: Hvor vanskelig kan det være?