Styremøtet ved Universitetet i Bergen
Korona-disputas ved UiB:
Koronakrise og UiB:
Notiser
Bærekraftkonferansen i Bergen: