NYHET

Akademisk prosesjon ved grunnstensnedleggelsen til Universitetet i Bergen i 1946.
Akademisk prosesjon ved grunnstensnedleggelsen til Universitetet i Bergen i 1946.

UiB innsikt markerer UiBs 75-årsjubileum

– Jeg tror vi kommer til å lære mye. Samtidig er det en anledning for fagmiljøene selv å se tilbake på sin egen forsknings- og utdanningshistorie, sier rektor Margareth Hagen.

Publisert

UIB INNSIKT

  • Lørdager fra 14.00–15.30 i Universitetsaulaen
  • Seminarserien skal gi dybde og perspektiv til tema der kunnskapen er vesentlig for å forstå rekkevidden og konsekvensene for folk og samfunn, både lokalt og internasjonalt.
  • Arrangementene skal vise hvordan og hvorfor kunnskap spiller en avgjørende rolle for samfunnsutviklingen og for å løse de store utfordringene vi som samfunn står overfor.

75 ÅR MED INNSIKT

Denne høsten markerer UiB sitt 75-årsjubileum. I den anledning har UiB innsikt invitert alle syv fakulteter og Universitetsmuseet til å vise fram ett av sine mange forskningsområder i hvert sitt arrangement.

Med utgangspunkt i fakultetenes og museets forskning, utdanning eller historie skal vi diskutere allmenne problemstillinger som engasjerer og berører et bredt publikum.

Denne høsten vil UiB innsikts arrangementer være med på å markere UiBs 75-årsjubileum med serien «75 år med innsikt». I den anledning er alle de syv fakultetene og Universitetsmuseet invitert til å vise fram ett av sine mange forskningsområder i hvert sitt arrangement.

Se oversikten over alle høstens arrangementer her.

– Jeg gleder meg stort til høstens møter. UiB har en stor bredde fagmiljøer, som alle har sin historie. Denne innsikt-serien er en unik anledning til å bli bedre kjent med det store mangfoldet som har skapt UiB slik vi nå kjenner det, sier rektor Margareth Hagen, som i sin tid var med på å utvikle UiB innsikt-formatet.

Med utgangspunkt i fakultetenes og museets forskning, utdanning eller historie skal arrangementene ta sikte på å diskutere allmenne problemstillinger som skal engasjere og berøre et bredt publikum.

– Jeg tror vi kommer til å lære mye. Samtidig er det en anledning for fagmiljøene selv å se tilbake på sin egen forsknings- og utdanningshistorie, sier

Rektor Margareth Hagen var initiativtaker til UiB innsikt da det startet opp for to år siden.
Rektor Margareth Hagen var initiativtaker til UiB innsikt da det startet opp for to år siden.

Et kledelig format

Rektor Margareth Hagen var med på å starte opp UiB innsikt for to år siden. Sett bort fra høsten 2021 og jubileumsutgaven av innsikt, har Studentersamfunnet fungert som medarrangør for arrangementserien. De vil være tilbake som arrangør til våren.

– Jeg vil gjerne berømme Studentersamfunnet for sin innsats for UiB innsikt. Jeg synes at det formatet vi har funnet sammen har fungert veldig godt. Det reflekterende og rolige i samtalen gir innsiktmøtene et eget preg som jeg tror mange har verdsatt, sier rektor Hagen.

Det reflekterende og rolige i samtalen gir innsiktmøtene et eget preg som jeg tror mange har verdsatt.

Rektor Margareth Hagen

Publikum tilbake i Aulaen

I år som i fjor vil arrangementene holde hus i Universitetsaulaen. På grunn av den noe usikre smittesituasjonen vil alle arrangementene strømmes live på youtube. I utgangspunktet vil også publikum bli invitert inn i Aulaen.

– Vi gleder oss veldig til å ta imot publikum igjen. Det gir en annen energi til de som står på scenen å få respons fra publikum og se de som de snakker til. Vi håper å kunne ha publikum til stede gjennom hele høsten, men vi må selvfølgelig følge de smittevernrådene som til enhver tid gis, forteller koordinator for UiB innsikt, Ragnhild Osnes Legreid.

Universitetet i Bergens storstue, Aulaen.
Universitetet i Bergens storstue, Aulaen.
Powered by Labrador CMS