KORTNYTT

13 UiB-prosjekter mottar 250 millioner fra NORAD

NORAD

NORAD er direktoratet for utviklingssamarbeid. Deres oppgave er å sikre at norske bistandspenger blir brukt best mulig, og å rapportere om hva som virker og ikke virker.

13 prosjekter fra Universitetet i Bergen mottar samlet støtte på 250 millioner kroner fra Norad gjennom NORHED II-programmet for bygging av partnerskap mellom universiteter og høyskoler i Norge og det globale sør.

NORHED er Norges flaggskipsprogram for utvikling innen høyere utdanning og forskning. NORHED II er andre gang Norad tildeler midler gjennom denne globale satsingen. Med et rammebudsjett på 1,1 milliarder kroner er dette en av hjørnestenene i norsk utviklingspolitikk.

Målet er å styrke kapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner i det globale sør, kunne produsere utdanning og forskning av høyere kvalitet og skape større inkludering innen høyere utdanning. Programmet er basert på en partnerskapsmodell mellom Norge og land i det globale sør.

– Høyere utdanningsinstitusjoner er viktige aktører for utvikling, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Les mer om UiB-prosjektene på UiB.no (english).

NORHED II

Norges flaggskipsprogram for utvikling innen høyere utdanning og forskning.

1.1 milliarder kroner ble delt ut til 60 prosjekter av 199 søknader.

250 millioner kroner ble tildelt 13 prosjekter ved Universitetet I Bergen

Alle UiB-prosjektene har seks års varighet, bortsett fra ett på tre år (Refugees on the Move).

UiB prosjektene strekker seg over fire fakulteter: Medisin, SV, Psykologi og Matnat.

Til sammen har disse 13 prosjektene tilknyttet seg 42 partner institusjoner i det globale sør.

UiB og NTNU fikk midler til 13prosjekter hver, delt første plass blandt norske institusjoner.

Makerere University i Uganda er involvert seks prosjekter, flest av alle partnerne i det globale sør.Les mer om alle 60 prosjektene på Norad sine nettsider (english).