Bøtelegging for forsinket sensur:
Notiser
Debatten om holocaustfornektelse:
Spesialsnop fra spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket:
Ny biografi
Notiser
Prisutdeling:
Røkke-tårnet: