Universitetet i Bergen vil at Norge skal utdanne flere farmasøyter slik at man kan produsere sin egen medisin.
Universitetet i Bergen vil at Norge skal utdanne flere farmasøyter slik at man kan produsere sin egen medisin.

Vil ha flere studieplasser for å forhindre medisinkrise

Senter for farmasi ved Universitetet i Bergen vil at Norge skal utdanne flere farmasøyter for å stoppe mangelen på legemiddel.

Publisert

Mangelen på legemidler har aldri vært så stor som i 2019. NRK meldte tidligere i januar at Statens legemiddelverk fikk inn 1246 meldinger om legemiddelmangel i 2019. En dobling fra året før.

I en kronikk i Dagens medisin 23. januar tar Universitetet i Bergen til orde for at det blir mer legemiddel tilgjengelig dersom det utdannes flere farmasøyter. Innlegget er signert av rektor Dag Rune Olsen, dekan Per Bakke fra Det medisinske fakultet og Reidun Lisbet Skeide Kjome, leder ved senter for farmasi på UiB.

— Vi ønsker å øke antall farmasøyter som blir utdannet. Det er et skrikende behov i dag, der man tar inn arbeidskraft fra utlandet. Laboratorier som brukes til undervisning kan også brukes til legemiddelberedskap, sier Bakke.

Går rett ut i jobb

Studenter kan i dag studere til å bli farmasøyt ved UiB, Universitetet i Oslo, UiT Norges arktiske universitetet, OsloMet, Nord Universitetet og NTNU. Tre av de tilbyr 5-årige masterprogram. I Bergen har de fleste studentene sikret seg jobb lenge før de er ferdig med utdanningen på grunn av etterspørselen hos apotekene. Likevel må det hentes inn arbeidskraft fra utlandet. Det er altså ikke bare mangel på medisin i landet, men også farmasøyter.

Jeg syns det er pinlig at vi skal tappe fattigere land for høyt kvalifisert arbeidskraft fordi vi ikke utdanner nok selv

Reidun Lisbet Skeide Kjome

— Jeg syns det er pinlig at vi skal tappe fattigere land for høyt kvalifisert arbeidskraft fordi vi ikke utdanner nok selv. sier Reidun Lisbet Skeide Kjome, leder for Senter for farmasi ved UiB.

Ved utgangen av 2018 var det registrert 942 apotek i Norge ifølge tall fra Legemiddelverkets årsrapport. Kjome understreker at kjedene gjør en god jobb med å integrere og lære opp arbeidskraften de henter fra utlandet.

— De må gjøre det fordi de ikke får tak i folk i Norge. Vi burde ha gode muligheter til å produsere vårt eget helsepersonell, ikke bare i Bergen, men de andre studiestedene også.

Bergen er det eneste stedet som utdanner farmasøyter i Norge som ikke har fullfinansiert studie.

— Derfor har vi ikke anledning til å utvide mer enn med de 24 plassene vi har, sier Kjome.

Kan produsere egen medisin

Like før jul meldte helseminister Bent Høie (H) til NRK at de ser på muligheten til å kjøpe inn råvarer slik at man kan produsere legemidler selv i Norge dersom det trengs. Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) vil heller at Norge bygger opp sin egen industri, det samme mener UiB.

— I Norge burde man se mer alvorlig på dette. Man kan bruke penger på å bygge opp en industri som gjør at vi forsyner oss selv og andre land. Skal vi drive legemiddelproduksjon må vi også ha farmasøyter som kan bemanne dette, sier Kjome.

Mesteparten av medisin brukt i Norge blir i dag imponert fra utlandet.

— Vi har ikke beredskap eller råvarer til å produsere selv. Om vi utdanner flere kan det være flere velger å gå inn i industrien, og de kan være med å bygge opp noe. Det er et innovasjonspotensial i dette også, sier Kjome.