Fylkestinget Vestland var samlet i Sogndal nylig. Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Anne Gine Hestetun, fremmet der et forslag til uttalelse om medisinutdanningen som er sendt videre til Kunnskapsdepartementet.
Fylkestinget Vestland var samlet i Sogndal nylig. Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Anne Gine Hestetun, fremmet der et forslag til uttalelse om medisinutdanningen som er sendt videre til Kunnskapsdepartementet.

Vestland vil beholde medisinutdanningen ved UiB

Et enstemmig fylkesting har sendt inn en uttalelse til Kunnskapsdepartementet om å beholde utdanningen ved Universitetet i Bergen.

Publisert

— Vi er veldig fornøyde med at de gjør det. Uttalelsen fra Vestland var enstemmig vedtatt også. Det viser noe av betydningen som fylket ser i dette, sier dekan for Det medisinsk fakultet på UiB, Per Bakke.

Les også: Vi øke antall studieplasser i medisin

Bakgrunnen for at fylket nå kaster seg inn i debatten er Gimstadutvalget sin innstilling fra september 2019 til Kunnskapsdepartementet.: «Studieplasser i medisin i Norge – Behov, modeller og muligheter». Den er på høring frem til februar 2020.

Ja til Bergen og nei til Stavanger

Utvalget foreslår en økning på studieplasser i medisinutdanningen i Norge fra 636 plasser til 1076. Universitetet i Stavanger ønsker å bidra med å etablere et eget fakultet for medisin. UiB har i dag vestlandets ene medisinske fakultet og samarbeider blant annet med Stavanger universitetssykehus.

Vi ønsker å samarbeide med UiS om denne modellen. Det vil bli en kamp om ressursene med to fakulteter

Per Bakke, dekan Det medisinske fakultet

— Vi har foreslått en egen modell kalt vestlandslegen. Det mener vi vil komme hele Vestlandet, blant annet Stavanger, til gode. Vi ønsker å samarbeide med UiS om denne modellen. Det vil bli en kamp om ressursene med to fakulteter, sier Bakke.

Den modellen tar for seg UiB sin visjon om å utdanne leger på og for Vestlandet. Det mener de blant annet vil være med å forbedre rekrutteringen i regionen. Denne modellen får støtte i fylkestinget sitt høringssvar. De tar videre til orde for at man heller bygger videre på tilbudet som er utviklet ved UiB enn å starte et eget medisinsk fakultet i Stavanger.

Forventer mer diskusjon

Etter Grimstadutvalget sin innstilling har flere tatt til orde i debatten om hva man bør gjøre videre med medisinutdanningen. Ved UiB er de allerede i kontakt med Hordalandsbenken på Stortinget om saken.

— Vi ser for oss at det blir en kamp om dette frem til en avgjørelse blir tatt. Nå er høringsfristen 15. februar og så må vi se hva statsbudsjettet neste år viser, sier dekanen.

Her kan du lese hele uttalelsen fra fylkestinget Vestland sendt til Kunnskapsdepartementet.