På Det juridiske fakultet møter studentene til Asbjørn Strandbakken og prodekan Berte-Elen R. Konow en klar forventning om at de skal reise ut. Slik er det ikke på hele UiB. Arkivfoto: Dag Hellesund
På Det juridiske fakultet møter studentene til Asbjørn Strandbakken og prodekan Berte-Elen R. Konow en klar forventning om at de skal reise ut. Slik er det ikke på hele UiB. Arkivfoto: Dag Hellesund

Her er utveksling en selvfølge

På Det juridiske fakultet har de gjort noe riktig. Her reiser femti prosent av studentene på utveksling i løpet av studietiden.

At UiB-studenter skal velge å dra på utveksling er et tydelig formulert ønske fra universitetsledelsen. Universitetsstyret har vedtatt at UiB skal arbeide for at minst 30 prosent av de som avlegger en grad her, har hatt et studieopphold i utlandet.

Slik reiser studentene:

I 2012 valgte 761 UiB-studenter å reise på utveksling.

823 utenlandske studenter valgte å komme til UiB.

Sammenlignet med UiO og NTNU, sender UiB ut størst antall studenter sett i forhold til den totale studentmassen.

Hele 44 prosent av UiB-studentene som reiser på utveksling, velger Europa.

USA er det mest populære landet å reise til. 159 av de som dro på utveksling i 2012 dro hit. På andre og tredje plass kommer Storbritannia og Australia.

Med sine femti prosent ligger Det juridiske fakultet langt over dette måltallet.

– Hadde amerikanerne tenk gjensidighet, hadde ikke vi fått sende studenter til USA.

– Utveksling er forventet
På et møte i Utdanningsutvalget denne uken ble utveksling og diskutert som et eget punkt.

Heidi Fuglesang er studentrepresentant i universitetsstyret. Hun er også jusstudent, og mener Det juridiske fakultet har lykkes i arbeidet med å motivert studentene til å reise på utveksling.

–Alt fra man blir immatrikulert er det en forventning om at alle studenter skal på utveksling. Det blir sett på som helt naturlig å reise på utveksling i løpet av det fjerde eller femte året. Det å ikke reise blir nesten sett på som litt rart, sier hun.

Dekan Asbjørn Strandbakken var også til stede på møtet for å fortelle om erfaringene fra sitt fakultet.  

– På det juridiske fakultet har vi et fortrinn i og med at vi ikke har institutter, sier han.

Vil avvikle sovende avtaler
Anne Christine Johannessen, viserektor for internasjonalisering, deler rektoratets ønske om at flere studenter skal reise på utveksling. Hun sier at et vellykket studieopphold i utlandet er et klart gode.

 – Vi ønsker at flere skal reise ut, og at utvekslingen skal være fundamentert i gode avtaler. Vi vil gjerne sende studentene til et studiested hvor de er ønsket, sier hun.

Rektoratet har varslet at de ønsker en gjennomgang av utvekslingsavtalene som UiB har med mulige studieland. Snart skal porteføljen av samarbeidsland bli gjennomgått, og enkelte avtaler vil trolig bli skrinlagte.

Strandbakken: Ikke kutt avtaler ut fra gjensidighet
Asbjørn Strandbakken advarer mot at UiB legger for mye vekt på om regnskapet i utvekslingsavtalene går opp når de skal kutte avtaler. Det finnes viktigere aspekter ved saken enn å vurdere om UiB får maksimalt ut av avtalene sine, mener han.

– Det er viktig å ikke kutte avtaler ut fra gjensidighet. Vi må også se på utveksling som en form for bistandsarbeid, sier Asbjørn Strandbakken.

– Hadde amerikanerne tenk gjensidighet, hadde ikke vi fått sende studenter til USA, la han til.