Målet er at 30 prosent av studentene som fullfører en grad ved UiB skal ha vært på utveksling i løpet av studietiden. Arkivfoto: Ingvild Festevoll Melien
Målet er at 30 prosent av studentene som fullfører en grad ved UiB skal ha vært på utveksling i løpet av studietiden. Arkivfoto: Ingvild Festevoll Melien

Gratis utdannelse ikke nok

Flere UiB-studenter reiser på utveksling til utlandet. Tallet på utreisende studenter har økt ved fire av seks fakulteter. Men til tross for gratis utdannelse, vil få ikke-europeere studere ved UiB.

Utvekslingstallene for 2012 er klare. De viser at både NTNU, UiO og UiB så en økning i tallet på studenter som velger å reise på utveksling i løpet av utdanningen sin. Størst prosentvis økning har UiB.

Antall utreisende studenter har økt ved alle fakulteter, bortsett fra ved HF og SV.

Ønsker flere på utveksling
Hele 28 prosent av studentene som oppnådde en grad i 2012 vært i utlandet i løpet av studietiden sin. Dermed er UiB i ferd med å nå målet på 30 prosent.

– Vi har en forpliktelse til å gi studentene det best mulig faglige opplegget. Vi er av den oppfatning at studenter som reiser ut får en bedre utdannelse. Dermed må vi på best mulig vis legge til rette for at de reiser på utveksling, sier Anne Christine Johannessen, viserektor for internasjonalisering.

Ikke alle finner Norge attraktivt
Forholdet mellom innreisende og utreisende studenter ble behandlet på et møte i Utdanningsutvalget denne uken.

Slik reiser studentene:

I 2012 valgte 761 UiB-studenter å reise på utveksling.

823 utenlandske studenter valgte å komme til UiB.

Sammenlignet med UiO og NTNU, sender UiB ut størst antall studenter sett i forhold til den totale studentmassen.

Hele 44 prosent av UiB-studentene som reiser på utveksling, velger Europa.

USA er det mest populære landet å reise til. 159 av de som dro på utveksling i 2012 dro hit. På andre og tredje plass kommer Storbritannia og Australia.

I en rapport laget av Studieadministrativ avdeling kommer det skjeve forholdet mellom innreisende studenter og utreisende studenter tydelig fram.

– De som reiser ut, har hele verden for sine føtter. De som velger å komme til UiB, kommer primært fra Europa. Dette kan det være vanskelig å gjøre noe med på kort sikt, mener Anne Christine Johannessen.

USA er det landet flest ønsker å bo i under utdanningen. I 2012 valgte 159 UiB-studenter å reise hit. Til sammenligning valgte kun 11 amerikanske studenter utveksling til UiB.

 

 

(Kilde: Studieadministrativ avdeling)

Viserektor advarer mot skolepenger
Anne Christine Johannessen er helt klart i sin motstand mot den borgerlige regjeringens forslag om å utrede muligheten for skolepenger for studenter utenfor EØS.

– Innfører vi skolepenger, vil Norge miste noe av konkurransefortrinnet som et gratis utdanningstilbud gir.

UiB bør by på utdanning til alle, uavhengig av økonomisk status, mener hun.

– Hvor god råd studentene har, eller hvor motiverte de er skal ikke være avgjørende for studieplass ved UiB, sier Anne Christine Johannessen.

 

Innreisende studenter 2012 fordelt på vedensdeler:

Som kakediagrammet viser, er flesteparten av de som kommer til Bergen for å studere fra Europa. (Kilde: Studieadministrativ avdeling)