Bildet er fra åpningen av studieåret 2018 ved Universitetet i Bergen UiB
Bildet er fra åpningen av studieåret 2018 ved Universitetet i Bergen UiB

«Utdanning i Bergen» flyttes til Høgskulen på Vestlandet

I 20 år har «Utdanning i Bergen» holdt til ved Universitetet i Bergen. Nå blir de etter alt å dømme flyttet til Høgskulen på Vestlandet. — Udramatisk, sier fagforeninger.

Publisert Sist oppdatert

Utdanning i Bergen er en organisasjon som fremmer utdanning i Bergensområdet for flere utdanningsorganisasjoner.

De ansatte har siden organisasjonen ble etablert i 1999 hatt sitt ansattforhold og sin arbeidsplass under Studieavdelingen ved Universitetet i Bergen (UiB). Nå skal dette endre seg. Fra 1. januar planlegges det at de ansatte flytter over til Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Skal fortsatt jobbe med det samme

Da Utdanning i Bergen ble etablert var intensjonen at styreledervervet skulle rullere blant utdanningsorganisasjonene. De ansatte skulle være ansatt på UiB i henhold til UiBs avtaleverk.

I dokumentet «avtale om fast organisering av Utdanning i Bergen» fra 2007 står det at «Utdanning i Bergen er administrativt tilknyttet Utdanningsavdelingen med universitetet i Bergen (...) Styreleder skal gå på omgang mellom utdanningsinstitusjonene og Studentsamskipnaden i Bergen».

I et møtereferat fra HR-avdelingen til UiB står det at «Ettersom Utdanning i Bergen no har vore i ein lengre periode ved UiB er det beslutta at det kan vere tenleg med eit byte».

— Vi fikk signaler om at noe var på gang en gang i mai, og så var det et informasjonsmøte om overtakelsen i juni, forteller leder for Utdanning i Bergen, Michelle Ingrid Greene til På Høyden.

De ansatte vil fortsette med samme type arbeid, bare at de etterhvert vil jobbe på Kronstad og HVL.

— Udramatisk

Jørgen Melve, hovedtillitsvalgt for NTL ved UiB forteller at de ansatte ved Utdanning i Bergen nå vil slutte å være ansatt på UiB.

— Men de fortsetter jo å jobbe i staten, og vil beholde alle rettigheter sånn sett, sier han.

Melve har inntrykk av at det har vært en god prosess for de ansatte.

— Utdanning i Bergen skulle jo egentlig rullere, men så har det endt opp med å bli veldig lenge hos UiB.

Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiB, Steinar Vagstad, sier de har hatt lite befatning med denne saken, men at hans inntrykk er at de ansatte vil bli godt ivaretatt.

— Vi har blitt fortalt at de som er berørt av dette skal bli passet på, når det gjelder lønn og slikt, sier han.

— Arbeidsoppgavene vil jo følge med. Sånn sett ligner dette mest på en omstilling, fortsetter han.

— Vil det påvirke ansettelsesforholdet på UiB, med tanke på framtidige jobbmuligheter på UiB?

— Muligheten til å bli på UiB forsvinner, men til gjengjeld får de muligheten til å bli på HVL i framtiden. Det man kunne lure på, er om dette kunne føre til at noen mistet faste stillinger eller lignende. Men det vil ikke skje. Slik jeg har fått presentert dette er det helt uproblematisk, sier han.

Vil bli tatt godt imot

Bjørg Kristin Selvik er prorektor for utdanning ved HVL og styreleder for Utdanning i Bergen.

Hun forteller at det har vært et eget budsjett for Utdanning i Bergen hvor alle medlemsinstitusjonene bidrar og at det var et ønske fra UiB om at man nå endret ansettelsessted.

— Det har ikke vært noen dramatikk rundt dette. Etter 20 år var det naturlig at noen andre overtok ansettelsesforholdet. Det er fint å dele på ansvaret, og det var ikke opplagt at disse stillingene alltid skulle ligge under UiB, sier hun.

— Hvordan vil dere legge til rette for dem på HVL?

— Vi skal legge godt til rette for dem. Vi er ikke helt i mål med fysisk plassering ennå. Hvis det blir en virksomhetsovertakelse fra 1. januar vil de tidligst sitte i HVL sine lokaler etter det første halvåret, men de vil plasseres organisatorisk hos oss, sier hun.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at det opprinnelig var tiltenkt at eierskap av arbeidsplasser skulle gå på omgang mellom utdanningsinstitusjonene i Bergen. Dette er rettet 29.11.19 kl. 13.56. Det er styreleder som var tenkt å gå på omgang.