Nye og skjerpede krav for å bli universitet kommer i Studiekvalitetsforskriften, men arbeidet med denne har trukket ut i Kunnskapsdepartementet. Her er tilsynsdirektør Øystein Lund i <span class="caps">NOKUT</span> sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær Bjørn Haugstad. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Nye og skjerpede krav for å bli universitet kommer i Studiekvalitetsforskriften, men arbeidet med denne har trukket ut i Kunnskapsdepartementet. Her er tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær Bjørn Haugstad. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Høgskoler med lengre vei mot universitet

Publisert

De to største høgskolene i landet verker etter å få sendt inn søknader om å bli universitet. Men de nye kravene for å bli godkjent er forsinket.

De skjerpede kravene for å bli godkjent som universitet kommer i Studiekvalitetsforskriften, som Kunnskapsdepartementet etter planen skulle hatt klar før påske.

Forsinket universitet

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) vil begge søke om å bli akkreditert som universitet.

HiOA sendte inn sitt grunnlagsdokument for en universitetssøknad etter styremøtet 9. mars i år.

HSN ville vente med å sende inn tilsvarende dokument til Kunnskapsdepartementet har vedtatt sin studiekvalitetsforskrift. Der vil det komme nye, skjerpede krav for å bli akkreditert som universitet.

Kunnskapsdepartementets forskrift skulle vært klar til påske, men er ennå ikke ferdig.

Etter at Kunnskapsdepartementets forskrift er ferdig, skal NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) gjøre endringer i sin studietilsynsforskrift. 

regner NOKUT med at det først blir i starten av 2017 at søknader fra de to høgskolene kan sendes inn, ifølge brev fra NOKUT til Høgskolen i Oslo og Akershus.

I departementetes forskrift er det varslet skjerpede krav for å bli universitet, blant annet at minst to doktorgradsprogrammer må uteksaminere i gjennomsnitt fem kandidater per år over en treårsperiode.

Nye og gamle regler for å bli universitet

Det er særlig på punktet om doktorgradsprogrammene og krav til omfang og gjennomstrømning, gamle og nye regler er forskjellig:

De nye kriteriene:

  • Høgskolene som vil bli universitet, må dokumentere at de har minst 15 studenter per doktorgradsprogram over tid. 
  • De må også dokumentere at minst to av doktorgradsprogrammene uteksaminerer i gjennomsnitt fem kandidater per år over en treårsperiode.
  • Universitetsakkreditering avhenger av at de fire doktorgradsutdanningene dekker institusjonens hovedområder og ikke kun omfatter mindre deler av institusjonens faglige virksomhet.

De viktigste gamle kriteriene:

  • Institusjonen skal ha minst fire doktorgradsutdanninger med jevnlig opptak av et rimelig antall kandidater.
  • For minst to av doktorgradsutdanningene kreves det at kandidater har disputert innen rimelig tid.
  • For to av doktorgradsutdanningene er minstekravet at et rimelig antall kandidater i minst to år har hatt tilfredsstillende progresjon i doktorgradsløpet

Det skjedde ikke, og over to måneder senere er den fortsatt ikke klar. Det betyr forsinkelser både for Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), som begge er utålmodige etter å få sendt inn sine søknader om å bli akkreditert som universitet, skriver Khrono.

Ventet på lovendring
Avdelingsdirektør Rolf L. Larsen i Kunnskapsdepartementet viser til at endringer i universitets- og høgskoleloven ble behandlet i Stortinget torsdag 8. juni. 

— For departementet har det vært naturlig at lovendringene skulle behandles før Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) fastsettes. Denne forskriften vil derfor nå bli fastsatt i løpet av kort tid, sier han.

— På bakgrunn av denne forskriften vil NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) fullføre arbeidet med sin studietilsynsforskrift. Begge forskriftene vil tre i kraft på samme tidspunkt, ved årsskiftet 2016/17, noe vi tror vil være en fordel for alle parter, sier Larsen.

Endringene i universitets- og høgskoleloven påvirker NOKUTs rolle, som også fastsettes i Studiekvalitetsforskriften.

Kan søke i 2017
På styremøtet 14. juni må rektor Curt Rice orientere om saken, etter at han har fått et brev fra NOKUT om «justert tidsplan». I brevet varsler tilsynsdirektør Øystein Lund at jobben som NOKUT må gjøre etter at Kunnskapsdepartementet har vedtatt den nye forskriften også blir utsatt med minst to måneder. Dermed forskyves hele universitetsprosessen for de to høgskolene og noen fullstendig universitetssøknad kan tidligst sendes inn i begynnelsen av 2017.

Venter i det uvisse
Prosjektleder for HSNs universitetssøknad, Ingvild Marheim Larsen, sier at HSN hadde tenkt å sende sin foreløpige universitetssøknad i begynnelsen av mai, men i og med at studiekvalitetsforskriften ikke er klar, venter de fortsatt.

— Vi hadde tenkt å sende inn første versjon av søknaden i mai, men vi venter fortsatt. Vi håper nå å få sendt den inn før vi tar sommerferie, men det kommer jo an på hva som står i forskriften, sier hun.

Høgskolen i Oslo og Akershus sendte derimot inn sitt grunnlagsdokument for søknad om universitetsakkreditering allerede 11. mars, selv om forskriften ikke var klar.

Opptatt av doktorgradene
Curt Rice sier at han er avslappet til utsettelsen.

— Det viktigste for oss er at departementet stiller kloke krav når det gjelder for eksempel gjennomstrømming på doktorgradsprogrammene, og hvis de trenger litt ekstra tid på dette så er det bra for oss. Jeg håper at de vil se at våre doktorgradsprogrammer er så godt utbygget nå at vi vil klare å nå kravene om gjennomstrømming de neste årene, sier han.

Dette punktet er et av de mest problematiske for HiOA. Høgskolen er langt unna å nå kravene som er varslet i den nye forskriften og som blant annet innebærer at minst to av doktorgradsprogrammene må uteksaminere i gjennomsnitt fem kandidater per år over en treårsperiode.

HiOA har seks doktorgradsprogrammer og på disse var det tilsammen åtte som ble ferdige og fikk disputert ifjor.

Forplanter seg
Etter at Kunnskapsdepartementet har fått vedtatt den nye forskriften, skal NOKUT utarbeide sin nye studietilsynsforskrift, og denne vil nå tidligst være klar i oktober/november. 

Tilsynsdirektør Øystein Lund varsler derfor at det blir forsinkelser også i NOKUTs arbeid. Dette arbeidet er delt inn i flere faser, der den første skal handle om å identifisere hvilke områdene høgskolene må forbedre seg på for å kunne tilfredsstille de nye kravene i KDs forskrift.

NOKUTs arbeid med studietilsynsforskriften blir dermed også utsatt, og denne må være på plass før høgskolene kan sende inn en fullstendig søknad. Ifølge brevet fra NOKUT ligger det først an til at en fullstendig søknad blir sendt inn i starten av 2017.