UiB sender 25 personer til Arendalsuka i år. Viktig og nødvendig, mener Rune Indrøy, som er ansvarlig for myndighetskontakt ved UiB.
UiB sender 25 personer til Arendalsuka i år. Viktig og nødvendig, mener Rune Indrøy, som er ansvarlig for myndighetskontakt ved UiB.

UiB skal bruke en halv PR-million på én uke

Publisert

Universitetene satser hundretusener på Arendalsuka. UiB sjudobler innsatsen fra i fjor.

– Det er viktig å koble forskningen ved universitetet med samfunnet der ute, sier underdirektør Rune Indrøy, som er ansvarlig for myndighetskontakt ved Universitetet i Bergen (UiB).

UiB-rektor hadde suksess med presentasjon av helseklynge på Arendalsuka i 2017. Foto: Dag Hellesund
UiB-rektor hadde suksess med presentasjon av helseklynge på Arendalsuka i 2017. Foto: Dag Hellesund

UiB mer enn sjudobler innsatsen sammenlignet med i fjor. Da budsjetterte UiB med 40 000 kroner for leie av stand, møtelokaler etc. I år er budsjettet økt til 300 000 kroner.

Med reise, kost og losji for delegasjonen vil kostnadene samlet komme på minst 500 000 kroner. Da er ikke arbeidstid til forberedelser og timer under arrangementet regnet med.

25 fra UiB reiser

Kommunikasjonsavdelingen ved UiB har fungert som sekretariat og jobbet med logistikk og praktisk tilrettelegging, og én medarbeider har hatt Arendalsuka som en del av arbeidet siden før jul. I tillegg har en styringsgruppe med seks personer fra ledelse og administrasjon hatt jevnlige møter i den samme perioden. 

Trolig reiser rundt 25 representanter fra UiB til Arendal i en til to dager, får På Høyden opplyst.

Arendalsuka arrangeres 5.-12. august og er blitt en årlig tumleplass for makteliten i Norge, fra politikk, media, næringsliv, PR-bransjen og organisasjoner av ulikt slag.

Skip o’hoi

200 000 av UiBs budsjett går  med til å leie seilskipet «Statsraad Lemkuhl sammen med NHH/PWC, Rederiforbundet, Maritime Bergen og Telenor Maritime. «Statsraaden» skal fungere som scene og arena for programpostene.

Også Universitetet i Oslo (UiO) og NTNU leier skip til Arendalsuka.

UiO har leid MS «Sunnhordland» som skal seiles ned fra Stord. Prisen er 450 000 kroner. Men i motsetning til «Statsraad Lemkuhl», skal dette skipet også fungere som overnatting for møtearrangører og samarbeidspartnere, cirka 95 personer. UiO opplyser at deler av kostnaden blir dekket av samarbeidspartnere, men de har foreløpig ikke oversikt over hvor mye.

NTNU leier i år som i fjor MS «Sandnes». Kostnadene er anslått til 150 000 kroner, som er på nivå med fjoråret. De totale utleggene vil likevel bli høyere. Reiseutgifter til alle deltakerne kommer i tillegg. Flere av fagmiljøene som deltar på arrangementet fakturerer utenfor dette budsjettet. Blant annet har Senter for omsorgsforskning fra NTNU Gjøvik leid hovedscenen i Arendal til et arrangement.

HVL blar opp 125 000

De andre universitetene i Norge vil også være mer eller mindre synlige under Arendalsuka. Eksempelvis har OsloMet satt av rundt 150 000 kroner som skal dekke leie av hus, arrangementer og opphold.

Universitetet i Stavanger skal ikke ha noen egne arrangementer, men vil sende representanter fra ledelsen for å delta i møter. Universitetet i Tromsø sender også folk, men har ennå ikke avklart hvem, og har heller ikke noe planlagt budsjett.

Høgskolen i Bergen har foreløpig satt av 125 000 til folk og arrangement i Arendal.

«Viktig»

Rune Indrøy ved UiB er ikke i tvil om at utgiftene til Arendalsuka lar seg forsvare. Han mener dette er «indrefileten» for dem som arbeider med samfunns- og myndighetskontakt.

– Dette er en viktig markedsføringsarena og en av de aller viktigste møteplassene for akademia, politikere og næringsliv. For UiB er det viktig å tilby flinke folk på det arrangementet som samler flest aktører fra flest sektorer, sier Indrøy.

Fungerende kommunikasjonsdirektør ved UiO, Stein R. Fredriksen, begrunner også tilstedeværelsen med at Arendalsuka er blitt en «viktig arena».

– Det er blitt en viktig arena for offentlig, opplyst debatt og et naturlig sted for UiOs deltakelse, sier han.

Stein Mortensholm, som jobber med samfunnskontakt ved NTNU, sier Arendalsuka har lyktes med å etablere en nasjonal møteplass.

– Da er det naturlig at NTNU prioriterer å delta. Man treffer mange der som man ellers ikke treffer, og i hvert fall ikke samtidig. Vi har opplevd stor nytte av å delta, sier han.

Klimaforskning i fokus

Det har også UiB gjort, ifølge Rune Indrøy, som viser til flere stappfulle arrangementer i fjor – blant annet presentasjonen av helseklyngen på Årstadvollen. I år er det særlig klimaforskningen, med Bjerknessenteret i spissen, som er i fokus. I tillegg er marin forskning og helse med på programmet.

Fra UiB-ledelsen deltar rektor Dag Rune Olsen og viserektorene Robert Bjerknes og Annelin Eriksen. Det er ikke avklart hvor mange dekaner som deltar. Kommunikasjonsavdelingen reiser etter planen med fire medarbeidere.