UiB får tre SFF

Publisert

Universitetet i Bergen får tre sentre for fremragende forskning (SFF). De tre blir Bjerknessenteret, “Periferi og sentrum i middelalderens Europa” og “Senter for integrert petroleumsforskning”. Tilsammen skal det etableres 13 sentre i Norge.

– Et gledelig resultat for Universitetet i Bergen som vil få store ringvirkninger, også for de som ikke nådde helt opp, sier rektor Kirsti Koch Christensen fornøyd. UiB hadde ni av de førti søknadene som var med i SFF-finalen og fikk altså til slutt 3 av 13 sentre. UiO og NTNU fikk også tre mens UiTø, Norges Landbrukshøgskole, Institutt for fredsforskning og Norges Geotekniske høgskole fikk ett hver. Vinnerne får 10-20 friske forskningsmillioner årlig.

Koch Christensen sier at alle de tre sentrene fra UiB som gikk til topps jobber innenfor svært viktige områder.

– Bjerknessenteret tar opp noen av de aller viktigste spørsmålene i vår tid; nemlig klima og klimaendringer. Middelaldersenteret kan gi oss en bedre forståelse av dagens Europa gjennom å kaste lys over aktuelle spørsmål knyttet til migrasjon, kulturell integrasjon og identitet, mens Petroleumssenteret kan bidra til økt ekspertise som kan gi bedre utnyttelse av norske oljereserver, sier Koch Christensen, som mener det er svært viktig å merke seg at alle de utvalgte sentrene skal bygge på et bredt faglig samarbeid, slik f.eks. senteret med utgangspunkt i Historisk institutt forener de klassiske filologiske fagene med kulturfagene.

- Jeg er både glad og stolt over vi nå får tre slike sentere. Det bekrefter det vi fikk vite i første runde; at vi har flere miljø som hevder seg godt internasjonalt, sier universitetsdirektør Kåre Rommetveit.

Han ser nå fram til å få se begrunnelsen for valget av de tre sentrene, og også evalueringen av dem som ikke nådde opp i den avgjørende runden.

- Vi er beredt til også å hjelpe noen av disse til å satse videre gjennom å prøve å finne annen ekstern finansiering, sier Rommetveit.

Bedre forskningsvilkår

– Dette var som å stå til eksamen, sier en lykkelig forskningsdirektør ved Bjerknessenteret Eystein Jansen, som synes dette er en fin anerkjennelse for et miljø i sterk fremgang.

– Vi har ligget i vannskorpen en stund, men nå ligger alt til rette for at det tar av, tror Jansen.

Han vet enda ikke hvor stor bevilgningen blir, men hvis de får innfridd alt de har søkt om innebærer det ressurser til å fordoble innsatsen ved Bjerknessenteret.

– Det betyr at vi kan gi forskerne våre et bedre støtteapparat og bedre forskningsvilkår. Det innebærer også at vi kan rekruttere gode internasjonale forskere hit og få i gang gjesteforskerprogram og seminarer, sier forskningsdirektøren, men legger til at første skritt blir å oppgradere en del av det vitenskaplige utstyret.

Også forskere fra Nansenssenteret og Havforskningsinstituttet skal fungere som nøkkelpersoner ved det nye SFF, forklarer Jansen og håper UiB vil ta i mot utfordringen å få samlet kjernemiljøet under samme tak.


Langsiktig petroleumsforskning

– Det er veldig bra at det vi har gått og håpet på har slått til, sier Arne Skauge, leder for det nye Senter for integrert petroleumsforskning, som involverer hele seks forskjellige institutter fra Mat.Nat. fakultet.

– Forskningen hittil har vært noe fragmentert. Nå blir utfordringen å få alle disse miljøene til å fungere sammen og dermed få fart på petroleumsvirksomheten og få den opp på et høyere nivå, sier Skauge, som håper dette vil føre til økt interesse både fra utenlandske forskningsmiljø, men også fra oljeselskapene.

– Våre mer langsiktige perspektiver vil kunne gi et verdifullt supplement til den mer kortsiktige tenkningen i industrien, mener Skauge.


Berømmer strategiarbeidet på Mat.nat

– Dette er veldig gledelig for oss, sier Dag Lorents Aksnes, dekanus ved det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet, som nå er blitt skjenket hele to Sentre for fremragende forskning.

– Dette betyr at vi får synliggjort vårt fakultet og den forskningen som foregår her, sier Aksnes, som forteller at fakultetet var tidlig ute med å oppfordre de ulike fagmiljøene til å søke om å få status som SFF, spesielt innenfor de tre satsningsområdene marine fag, inkludert klimaforskning, olje- og gassrelaterte fag og informatikk. Fakultetet hadde fem søknader med i siste runde, nå er altså to av dem innvilget.

– Strategiarbeidet på Mat.Nat har vært svært bra og det er gledelig at mange Mat.nat institutter er involvert i de utvalgte naturvitenskapelige sentrene, sier forskningsdirektør Kristen Haugland, som også trekker fram den brede sammensetningen av forskningsgruppene i sentrene som et sentralt element når det gjelder å styrke forskningskvaliteten.

– Dette er riktig vei for forskere som vil hevde seg ut over Norge. At UiB fikk tre sentre viser at vi har forskningsmiljøer som kvalifiserer til internasjonale mesterskap, sier Haugland, som har imøtesett tildelingen med stor spenning.

Han er svært godt fornøyd med utfallet og berømmer alle som har vært involvert.


Fra vonde drømmer til champagne

Hf hadde to finalekandidater med til siste SFF-runde og gleden er stor over at et av dem slo inn. Det ble altså “Periferi og sentrum i middelalderens Europa”, ledet av historieprofessor Sverre Bagge.

– Fantastisk. Enda har det ikke sunket helt inn, men jeg er veldig glad, sier Bagge, som
hadde sovet dårlig og drømt urolige drømmer natten før beskjeden kom.

Så ble det champagne og stor jubel.

– Man kan ikke regne med noe sånt Jeg ser for meg at dette blir en ny giv for middelalderforskningen og mye av den humanistiske forskningen, både i Bergen, nasjonalt og internasjonalt. Vi blir med dette et slags tyngdepunkt for Europastudier, sier professoren, som blir leder for et senter som blant annet samarbeider aktivt med Cambridge universitet og Misjonshøgskolen i Stavanger.

Dekanus ved HF-fakultetet Tore Grønlie er også svært begeistret for SFF resultatet.

– Det har stor betydning for hele fakultetet at vi nå får synliggjort og videretutviklet et av de aller beste forskningsmiljøene våre. I lang lang tid har vi hatt et veldig godt forskningsmiljø på middelalder, sier Grønlie, som mener dette er svært god profilering av HF og frykter ikke at det vil trekke midler fra andre mindre synlige forskningsfelt.

– At vi er spent på hva dette vil innebære må vi innrømme, men vi ser det jo som helt klart at dette vil gjøre at det tilføres store ressurser, sier en svært fornøyd Tore Grønli.