Dersom studentene skal ha tilgang til universitetsbiblioteket etter ordinær åpningtid, trengs det kameraovervåkning, mener universitetsledelsen. Foto: Ingvild Festervoll Melien
Dersom studentene skal ha tilgang til universitetsbiblioteket etter ordinær åpningtid, trengs det kameraovervåkning, mener universitetsledelsen. Foto: Ingvild Festervoll Melien

Vil ha kameraovervåkning på biblioteket

Studentene vil ha tilgang til universitetsbiblioteket utover vanlig åpningstid. Men for å kunne få det, må UiB trolig ha på plass kameraovervåkning.

Publisert

– Universitetsstyret skal ta en prinsipiell beslutning om muligheten til bruk av sikkerhetskamera på UiB som ivaretar personverninteresser og som er i tråd med datatilsynets retningslinjer for dette.

Det heter det i universitetsstyresaken «Bruk av sikkerhetskamera ved Universitetet i Bergen».

Bruk av kameraovervåkning har vært diskutert tidligere. I 2011 ble forslaget om at særlig utsatte steder kunne overvåkes ved bruk av sikkerhetskamera vurdert som så kontroversielt at det ikke ble fremmet for styret.

I tilfelle overfall

– Hvorfor er overvåkning mindre kontroversielt nå?

Vi bør også ha overvåkning i tilfelle noe skulle skje, som overfall eller tyveri.

Kjell Bernstrøm

– Dette handler om en helt konkret sak. Studentene ønsker å ha tilgang til ubetjent bibliotek på kveldstid. Da må vi selvsagt styre tilgangen gjennom adgangskort, men vi bør også ha overvåkning i tilfelle noe skulle skje, som overfall eller tyveri, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.

Han sier at i 2011 var motstanden mot kameraovervåkning særlig stor blant studentene.

– Mye har skjedd siden 2011, og jeg tror ikke forslaget vil møte samme motstand nå. I denne saken er det så enkelt som at dersom det ikke blir kamera, mener jeg at vi heller ikke kan ha ubetjent åpningstid på biblioteket, sier Bernstrøm.

I saksfremstillingen blir det vist til at både NTNU, UiT og UiS har ubetjent åpningstid ved sine biblioteker. Alle disse har innført kameraovervåkning som er i drift i den ubetjente åpningstiden.

I spesialsamlingene finnes blant annet Aga-diplomet fra 1293. Foto: Hilde Kristin Strand
I spesialsamlingene finnes blant annet Aga-diplomet fra 1293. Foto: Hilde Kristin Strand

– Dette har utløst en prinsipiell diskusjon om bruk av kameraovervåking som preventivt tiltak for å motvirke hærverk, tyveri og ivareta personsikkerheten, heter det, og videre:

– Universitetsdirektøren mener det er nå er nødvendig at Universitetet i Bergen kan ta i bruk sikkerhetskamera når det foreligger særskilt risiko for mennesker og verdifulle objekter ved og i våre bygg og eiendommer.

Ikke generell overvåkning

Høsten 2017 diskuterte universitetsstyret også sikkerhet. Bakgrunnen den gang var innbruddet på Universitetsmuseet, og tiltak som skulle settes i verk. Bernstrøm sa den gangen at UiB har manglet en overordnet sikkerhetsbegrep.

– Er det denne saken som er utgangspunktet nå?

– Nei, denne saken handler helt konkret om ubetjent åpningstid på universitetsbiblioteket. Vi ønsker ikke en generell kameraovervåkning, sier Bernstrøm.

– Det blir en interessant diskusjon i styret, og det er mulig at vi vil be om et generelt vedtak. Det er litt tungvindt å skulle gå til styret hver gang man eventuelt utvider bibliotekets åpningstid.

Hvordan passe på samlingene?

Men universitetsstyret skal også behandle en sak med tittelen «Gjennomgang av tiltak – sikkerhet knyttet til bygg som inneholder vesentlige verdier». Den saken er unntatt offentlighet.

– Dette er en generell gjennomgang av de byggene vi har som inneholder store verdier, sier Bernstrøm.

Store verdier forsvant under innbruddet på Universitetsmuseet i august 2017. Dette er noe av det som kom tilbake til UiB noen måneder senere. Foto: Hilde Kristin Strand
Store verdier forsvant under innbruddet på Universitetsmuseet i august 2017. Dette er noe av det som kom tilbake til UiB noen måneder senere. Foto: Hilde Kristin Strand

– Og da snakker du om universitetsmuseet og universitetsbiblioteket?

– Ja, i hovedsak disse.

Både eiendomsdirektøren, bibliotekdirektøren og museumsdirektøren vil stille i møtet.

– Det handler om å sikre samlinger og store verdier. Når det gjelder universitetsbiblioteket tenker vi særlig på spesialsamlingene og billedsamlingen. Vi er ikke så bekymret for tyveri av pensumbøker, sier Bernstrøm.