Rektor Dag Rune Olsen mener universitet og høgskoler nå må være forberedt på mer digitale løsninger. Foto: Tor Farstad
Rektor Dag Rune Olsen mener universitet og høgskoler nå må være forberedt på mer digitale løsninger. Foto: Tor Farstad

Tror universiteter vil korona-stenge

Dag Rune Olsen tror at det vil være slutt på fysiske møter ved universitet og høgskoler om en uke eller to.

Publisert Sist oppdatert

—Vi skal ikke bruke begrepet «stenge ned», for man kan både forske og studere hjemme. Men ja, jeg tror at om en uke eller to vil man ikke møte fysisk ved universitet og høgskoler.

Antall smittede ved universiteter og høgskoler

Per 11. mars 2020

  • NMBU: Én smittet
  • Universitetet i Bergen: Én smittet
  • Universitetet i Sørøst-Norge: To smittet

Det sier Dag Rune Olsen. Han er rektor ved Universitetet i Bergen, og også styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Olsen forteller om en løpende dialog mellom medlemmene i UHR, der det blant annet blir diskutert når undervisning og arrangement skal avlyses på grunn av korona-utbrudd.

Alle vil ha digitale løsninger

Som Khrono har skrevet er det allerede en rekke utdanningsinstitusjoner som har avlyst undervisning. Flere studenter har også fått påvist korona-smitte, andre er i karantene. Forsknings- og høgere utdanningsminister Henrik Asheim har sagt at universitetene og høyskolene i utgangspunktet har handlingsrom og ansvar for selv å fastsette hvordan undervisning og eksamen skal gjennomføres. I det samme brevet, som ble sendt fra Kunnskapsdepartementet tirsdag, heter det at det er viktig at studenter ikke forsinkes i utdanningen på grunn av virusutbruddet.

— Det vi må legge til rette for, er at studenter ikke blir lidende, sier Olsen.

Han sier at det nå blir arbeidet med å få lagt om undervisningen til å bli digital.

— Både Bergen og Norge er i første fase, så det er grunn til å tro at utbruddet vil strekke seg over tid. Det betyr at vi må legge om ikke bare her og nå, men også for lenger tid, sier Olsen.

Uninett, som leverer digitale plattformer og infrastruktur til sektoren varsler enormt trykk på videotjenester og nettkapasitet.

— Vi jobber nå på spreng for å bistå universitetene og høyskolene med webinarer, videomøter og videobaserte forelesninger. Vi overvåker også den økte trafikken i nettet og setter inn ekstratiltak for kapasitet hvis nødvendig. Det forteller Vidar Faltinsen, avdelingsdirektør i Uninett til egne nettsider.

Rektor Olsen sier at det blir vurdert å avlyse undervisning med mer enn femti deltakere. Foreløpig er forelesninger med mer enn hundre deltakere avlyst. I tillegg blir det lagt en plan for eksamensavvikling.

— Vi har noen eksamener i disse dager, men de er små. Men vi er på vei mot en eksamensperiode, sier Olsen.

Er i Sør-Afrika

Dag Rune Olsen selv er i Sør-Afrika, i forbindelse med tiårsjubileet for Nansen- Tutu-senteret. Han reiste fra Bergen lørdag, og skal hjem fra Sør-Afrika fredag.

Dag Rune Olsen er ikke redd for å havne i karantene når han kommer hjem - det er svært få korona-tilfeller i Sør-Afrika. Foto. privat
Dag Rune Olsen er ikke redd for å havne i karantene når han kommer hjem - det er svært få korona-tilfeller i Sør-Afrika. Foto. privat

— Burde du være der nå?

— Det kan diskuteres. Men jeg deltar i møte i krisestaben ved UiB, det er enklere når man er i samme tidssone.

— Vurderte du å ikke reise?

— Ja. Men jeg vurderte at situasjonen var under kontroll.

Olsen forteller at han hadde møte i Kunnskapsdepartementet før han reiste.

— Der var meldingen at vår rolle som universitet er å følge opp de råd og påbud myndighetene kommer med for å redusere smittespredning.

Det er nettopp smittespredning som er årsak til at han regner med at universitet og høgskoler kan stenge fysisk. I flere andre land i Europa har dette allerede skjedd.

— Jeg tror ikke dette vil arte seg annerledes hos oss.

Vil ikke skremme

En UiB-student, som bor på Fantoft, er smittet. Flere andre studenter og ansatte er satt i karantene. Olsen sier at UiB-ledelsen særlig har tenkt på de unge studentene under koronautbruddet.

— Vi er så heldige at vi har Senter for krisepsykologi her hos oss, så vi har vært i kontakt med dem for å få råd om hvordan vi kan forklare alvorligheten - uten at noen skal bli unødig redde. Vi har også en tett dialog med Sammen, sier Olsen.