10 nye æresdoktorer ble hedret på UiB

Universitetet i Bergen har utnevnt 10 nye æresdoktorer. Tirsdag 15. oktober ble de hedret. Se bilder fra seremonien og begivenheten i opptak her.

Publisert Sist oppdatert

Æresdoktorer på UiB

Et æresdoktorat er den største æren UiB kan gi personer som ikke er ansatt ved universitetet. Slike doktorgrader gis oftest til svært fremtredende personer innen ulike fagområder. Æresdoktorgrader kan også gis som anerkjennelse av et livsverk av stor betydning.

Et æresdoktorat blir tildelt uten doktoravhandling eller disputas, av en institusjon som har rett til å gi doktorgrad eller tilsvarende

Med årets utnevnelser har UiB gitt 134 æresdoktorat.

Det første æresdoktoratet ved UiB ble tildelt i 1951.

Sist gang det ble tildelt æresdoktorat ved UiB var i 2017.

Kilde: UiB

(Se seremonien direkte, øverst i saken fra kl. 13.00 tirsdag 15. oktober. Se opptak av gjesteforelesning med Sir Peter Gluckman nederst i saken.)

Den største æren et universitet kan gi personer som ikke er ansatt ved universitetet, er å tildele æresdoktorat.

Sist UiB gjorde dette var i 2017, nå er 10 nye æresdoktorer utnevnt. Tirsdag 15. oktober feirer UiB utnevningen og arrangementet finner sted i Universitetsaulaen.

Siden første tildelingen i 1951 har UiB nå tildelt 134 den presitsjefylte tittel, æresdoktor ved UiB.

10 framtredende personer

Denne type doktorgrader gis oftest til svært fremtredende personer innen ulike fagområder. Æresdoktorgrader kan også gis som anerkjennelse av et livsverk av stor betydning.

De som i 2019 mottar utmerkelsen Æresdoktor ved Universitetet i Bergen er: Sir Peter Gluckman, ambassadør Peter Thomson, professor Toril Moi, professor Jo-Anne Baird, professor Bruce R. Zetter, professor Pippa Norris, professor Ragnhildur Helgadóttir, professor Anne Canteaut, professor Eamon Duffy og operasanger Lise Davidsen.

I tillegg til selve æresdoktorutnevnelsen bestod programmet av musikalske innslag, tale ved rektor Dag Rune Olsen og en hilsningstale fra æresdoktor sir Peter Gluckman.

De ti æresdoktorene har holdt eller vil holde separate gjesteforelesninger ved UiB.

Dette er de ti nye doktorene

(Kilde: uib.no, red. anm):

Sir Peter Gluckman: Foregangsarbeid innen vitenskapsrådgivning

Sir Peter Gluckman er en av de mest innflytelsesrike akademikere i verden, og jobber for å styrke forskningens relevans for politiske og strategiske avgjørelser.

Ambassadør Peter Thomson: FNs spesialutsending for hav

Ambassadør Peter Thomson er FNs generalsekretærs spesialutsending for hav, og har som sitt oppdrag å skape global mobilisering av handling for Bærekraftmål 14: Liv under vann. Han er en sterk pådriver for vitenskapens og universitetenes roller i å bidra til bærekraftig utvikling og globalt diplomati.

Professor Bruce R. Zetter: Pionér innen kreftforskning

Professor Bruce R. Zetter er Charles Nowiszewski-professor i kreftbiologi ved Harvard Medical School. Zetter har vært kreftforsker i mer enn 40 år og regnes som en pioner innen dannelse av nye blodkar og spredning ved kreft.

Professor Eamon Duffy: En bredere forståelse for middelalderen

Professor Eamon Duffy er professor emeritus ved Universitetet i Cambridge, hvor han har arbeidet siden 1979. Duffy har i vesentlig grad bidratt til å forme vår forståelse av det 15. og 16. århundret i Europa, og overgangen fra det senmiddelalderlige til det tidligmoderne samfunnet.

Professor Ragnhildur Helgadóttir: Flytter grensene for juridisk forskning

Professor Ragnhildur Helgadóttir er dekan ved Universitetet i Reykjavik. Hun har ved to tilfeller vært høyesterettsdommer på Island, og er varadommer for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Helgadóttir har også deltatt i forhandlingskomiteen for Island og EU.

Professor Toril Moi: Toneangivende litteraturviter

Professor Toril Moi er professor i litteratur, romanske studier, engelsk, teatervitenskap og filosofi ved Duke University. Her er hun også leder for The Center for Philosophy, Arts, and Literature. Hennes akademiske karriere startet ved UiB, der hun studerte og tok dr.art-graden i 1985 med en avhandling om kjønnsteori og litteraturvitenskap. Moi har vært en toneangivende forsker og forfatter innfor faget litteraturvitenskap, både nasjonalt og internasjonalt, siden 1980-tallet.

Les også: Toril Moi vert æresdoktor

Professor Jo-Anne Baird: Innflytelsesrik forskning innen vurdering i utdanning

Professor Jo-Anne Baird er en internasjonalt anerkjent forsker innenfor feltet «vurdering i utdanning». Hun er direktør ved Department of Education ved Universitetet i Oxford.

Professor Anne Canteaut: Verdensledende kryptolog

Professor Anne Canteaut er en av verdens ledende kryptologer. Hun er forskningsleder ved forskningssenteret Inria Paris (Paris-avdelingen for National Institute for Research in Computer Science and Automation) der hun i tillegg har en seniorforskerstilling som leder av forskningsgruppen SECRET.

Professor Pippa Norris: Blant de mest siterte ststsviterne

Professor Pippa Norris er professor i statsvitenskap ved University of Sydney, underviser i sammenliknende politikk ved John F. Kennedy School of Government, Harvard University, er direktør for the Electoral Integrity Project og en av direktørene for TrustGov-prosjektet.

Lise Davidsen: Prisbelønt operasanger

Lise Davidsen har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale utmerkelser innen klassisk sang og opera. Davidsen er utdannet ved Griegakademiet ved UiB og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hun debuterte på Den Kongelige Danske Opera i 2012 og har senere hatt store roller både der og på andre store operascener.