Til minne om professor emeritus Arne Öhman

Professor emeritus Arne Öhman døde fredag 20. mars i Stockholm, Sverige, etter lengre tids sykdom.

Publisert

Professor emeritus Arne Öhman døde fredag 20. mars i Stockholm, Sverige, etter lengre tids sykdom.

Arne Öhman var født 1943, og var utdannet ved Uppsala Universitet, Sverige, der han tok doktorgrad innenfor eksperimentell psykologi og psykofysiologi 1971. Etter å ha vært et år ved University of Wisconsin-Madison i USA i midten av 70-årene ble han ansatt som professor ved UiB og Det psykologiske fakultet i 1976, etter å ha blitt rekruttert av professor Bjørn Christiansen, som ledd i Christiansens strategi å få ansatt internasjonalt fremragende forskere i oppbyggingen av psykologifaget ved UiB.

Arne Öhman (1943-2020)
Arne Öhman (1943-2020)

I så måte passet Arne Öhman veldig godt inn i bildet da han allerede i ung alder hadde opparbeidet internasjonal anerkjennelse for sin forskning på emosjonell læring og psykopatologi, en forskning som står seg den dag i dag som forklaring på oppkomst av enkelte angsttilstander, spesielt oppkomst av spesifikke fobier. Arne Öhman var ansatt ved UiB frem til 1982 og han etablerte seg fort som en fremragende representant for fremveksten av det relativt unge psykologimiljøet, der han sammen med professorene Hallgrim Kløve og Holger Ursin bygget opp et aktivt forskningsmiljø oppe på Årstadveien med fokus mot nevropsykologi og fysiologisk psykologi, som i dag er Institutt for biologisk psykologi.

Öhmans bidrag her var spesielt rettet inn mot psykofysiologi, der han i tillegg til sin forskning også etablerte psykofysiologisk teori og psykofysiologiske metoder som del av pensum for profesjonsstudiet i psykologi ved UiB. I 1982 returnerte Öhman til Sverige og Uppsala Universitet der han tiltrådte stilling som professor i klinisk psykologi. Han ble etterfølgt ved UiB og Det psykologiske fakultet i 1984 av en av sine tidligere doktorander i Uppsala, professor Kenneth Hugdahl.

Arne Öhman ble i stilling som professor i klinisk psykologi ved Uppsala Universitet til 1993 da han tiltrådte som professor i psykologi ved Karolinska Institutet, i Stockholm, der han ble frem til pensjonering i 2010, da han gikk over i en emeritus stilling. Under sin tid ved Karolinska Institutet var han i en tid instituttleder ved Institutionen för klinisk nevrovitenskap og han var en av drivkreftene bak opprettelsen av et eget profesjonsstudium i psykologi ved Karolinska Institutet i 2007, hvilket markerte en økende betydning for psykologifaget i et av verdens fremste medisinske forskningssentra.

Arne Öhman publiserte flere hundre internasjonale forskningsartikler og var hyppig sitert i de store internasjonale databaser. Han fikk også flere utmerkelser og priser for sin forskning, og ble i 1988 innvalgt i den Finske Vitenskapsakademi, og i 1998 innvalgt i Svenska Kungliga Vetenskapsakademien.

I 2004 ble Arne Öhman æresdoktor ved UiB for sitt bidrag til å sette UiB og psykologi på det internasjonale forskningskartet, og i 2011 mottok han Wilhelm Wundt-William James Award av European Federation of Psychologist's Association for sin innsats for å fremme psykologi som fag internasjonalt. I tillegg til å være en fremragende fagperson var Arne Öhman også en omtenksom og reflekterende person med en lun humoristisk sans. Han var en person som alltid stilte opp for kollegaer og studenter når de trengte råd eller hjelp. Det er med stor sorg vi har mottatt beskjed om at en kjær venn og kollega er gått bort.

Bergen 24/3/2020
Venner og kollegaer ved Det psykologiske fakultet og Institutt for biologisk psykologi