En person ble funnet sovende inne på Sydneshaugen skole. Han har fått besøksforbud ved UiB. Foto: Tor Farstad
En person ble funnet sovende inne på Sydneshaugen skole. Han har fått besøksforbud ved UiB. Foto: Tor Farstad

Tidligere student fikk besøksforbud etter å ha truet ansatt

Politiet har ilagt en person sju måneders besøksforbud ved Universitetet i Bergen. Besøksforbud er blitt ilagt ytterligere to personer to ganger tidligere.

Publisert

Siste del av 2019 kom det flere bekymringsmeldinger om en person som oppholdt seg uten grunn på Sydneshaugen skole, der Universitetet i Bergen (UiB) holder til.

— Han ble oppfattet som aggressiv, sier Jørgen Melve om personen som nå har fått besøksforbud fra UiB.

Besøksforbud og bortvisning

Besøksforbud forbyr personer å oppholde seg på stedet over en lenger tidsperiode på maksimalt ett år.

Det trenger ikke å foreligge en dom før en person ilegges besøksforbud. Det er politiet som kan ilegge besøksforbud, Forbudet vil da gjelde fra når personen det gjelder er gjort kjent med dette.

Bortvisning handler om at en person blir bedt om å fjerne seg fra et område der og da, Bortvisningen formidles muntlig, og kan gjelde i maksimalt 24 timer.

Kilde: Domstol.no

Han leder Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ved Universitetet i Bergen. AMU behandlet en sak om helse-, miljø- og sikkerhetsavvik (HMS) i sitt første møte i år.

Blir anmeldt

Oppførselen til mannen ble først lagt merke til på sommeren 2019, i følge sikkerhetsansvarlig på UiB, Tore Reigstad.

— Han hadde en merkelig måte å være på som vakte oppmerksomhet, men gjorde ikke noe som skulle tilsi at han kunne bli bortvist, forteller Reigstad til Khrono.

Det var da personen kom med verbale trusler mot en ansatt på Sydneshaugen skole, at det ble iverksatt bortvisning.

Mannen ble ifølge sakspapirene til AMU oppfattet som skummel. Han skal også ha blitt observert sovende i gangene på Sydneshaugen skole, i tillegg skal han ha vasket klær på et toalett i bygget. Forholdet ble politianmeldt, og han fikk besøksforbud ved UiB.

— Vi vet ikke hvordan han har fått tilgang. Men han har nå ikke blitt observert siden midten av desember. Han blir direkte anmeldt dersom han blir oppdaget her igjen, sier Kim Hommen.

Han er fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet.

Personen skal ha vært en tidligere student ved UiB, og besøksforbudet skal vare i 7 måneder, opplyser Reigstad.

Bortvisning skjer oftere enn besøksforbud

Flere av universitetene Khrono har vært i kontakt med er ikke ukjent med problemstillingen knyttet til personer som har utvist avvikende oppførsel ved universitetsbygningene.

Johan Tofte. Foto: UiO
Johan Tofte. Foto: UiO

På Universitetet i Oslo (UiO) er det ingen nåværende besøksforbudssaker, det opplyser seniorrådgiver for HMS og beredskap ved UiO, Johan Tofte.

— Vi har derimot en pågående anmeldelse av en person som har vist uakseptabel atferd ved flere av universitets bygninger, forteller Tofte.

Personen skal ha blitt bortvist av politiet flere ganger, og nå har universitetet valgt å anmelde personen.

Universitetet i Oslo har de siste tre årene måttet bortvise ti personer fra sine bygg.

— Noen av dem har vært gjengangere som vi har bortvist flere ganger.

Tromsø: Bortvisning, men ikke besøksforbud

Ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) er det heller ingen besøksforbudssaker.

— Det har vært i underkant av fem hendelser som har resultert i bortvisning, i to av tilfellene har personer blitt bortvist av vekter og politi. Vi har ingen tilfeller av personer som har fått besøksforbud ved universitetet, forteller avdelingsdirektør ved UiT, Erland Loso

Bortvisning handler om at en person blir bedt om å fjerne seg fra et område der og da, i maksimalt 24 timer. Besøksforbud forbyr personer å oppholde seg på stedet over en lenger tidsperiode på maksimalt ett år. Det er kun politiet som kan ilegge en person besøksforbud.

NTNU: — En student er utvist

På e-post til Khrono opplyser stedfortredende kommunikasjonssjef ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Jan Erik Kaarø, at det ikke føres noen offisiell statistikk over bortvisninger fra NTNUs bygninger, men at det har vært mellom tre og fem ansatte som har blitt utestengt de siste 15 årene.

Når det kommer til studenter, gjelder de aller fleste av slike saker fusk på eksamen.

— Per i dag har vi én student som er utestengt fra NTNUs lokaler, forteller Kaarø.

For både ansatte og studenter skjer utestengelsen i praksis ved at de fratas adgangskort til NTNUs bygninger.

Flere saker ved UiB

Sånne ting skjer, vi er et åpent universitet midt i byen.

Jørgen Melve. leder i Abeidsmiljøutvalget ved UiB

Ved UiB er ikke det pågående besøksforbudet det første av sitt slag. Ifølge Tore Reigstad skal det de siste tolv årene vært to besøksforbudssaker ved UiB.

— Den første skjedde i 2011 eller 2012, og den andre skjedde i 2016.

Sistnevnte skal ha vært en student som fikk besøksforbud i 7 måneder etter å ha utført hærverk i en lesesal. Personen fikk kun besøksforbud fra ett av universitetets sine bygg.

Jørgen Melve bekrefter at det ikke er første gang Arbeidsmiljøutvalget får et avvik av dette slaget.

— Før Nygårdsparken stengte hadde vi en del bortvisninger. Det har også vært saker med studenter som har blitt bortvist. Sånne ting skjer, vi er et åpent universitet midt i byen, sier Melve.

Han sier at AMU er fornøyd med behandlingen av den aktuelle saken på Sydneshaugen skole.