Tannlegestudentene i bergen trenger flere pasienter.
Tannlegestudentene i bergen trenger flere pasienter.

Tannlegestudiet ønsker pasienter

Studie. Tannlegestudentene ved Universitetet i Bergen trenger tilgang til pasienter som trenger kroner, borer, proteser, tannkjøttbehandling eller rotbehandling.

Publisert

Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen har behov for flere pasienter som trenger kroner, broer og proteser. Det forteller klinikkleder Neshe Lie til På Høyden.

— Pasienter som trenger tannkjøttbehandling og rotbehandling er også aktuelt. Vi har allerede avtaler for barnetannpleie og regulering, sier Lie.

Hun forteller at det er visse krav til odontologistudentene - de må blant annet lage et visst antall kroner, før de kan fullføre studiet. Ifølge Norsk Tannteknikerforbund er en krone «en heldekkende erstatning som festes til det som er igjen av din egen tann».

— Mange er ikke klar over at de kan få denne typen behandling hos oss. Derfor går vi nå ut og informerer om dette. vil vi gå ut og informere til alle. Våre studenter trenger pasienter, sier Lie.

Honorarene i studentklinikken er beregnet å skulle dekke materialutgifter, oppdekning osv og ligger derfor under takstene i den offentlige tannhelsetjenesten og privat praksis.

Behandlingen utføres av tannleger i spesialutdanning under veiledning av spesialister. Samarbeid med sykehus kan også bli nødvendig.

Lie forteller at studentene blir nøye overvåket av spesialister.