Rektor Dag Rune Olsen og universitetsdirektør Kjell Bernstrøm er ikke enig i alt når det handler om styringsmodeller. Det kom frem i forrige universitetsstyremøte. I dag skal saken behandles på nytt.
Rektor Dag Rune Olsen og universitetsdirektør Kjell Bernstrøm er ikke enig i alt når det handler om styringsmodeller. Det kom frem i forrige universitetsstyremøte. I dag skal saken behandles på nytt.

– Ulike fag krever ulik ledelse

Publisert

Universitetsstyret skal vedta om instituttledere fortsatt skal kunne velges. Forskerforbundet mener fakultetene selv må få bestemme ledelsesmodell.

– UiB er mangfoldig, med alt fra kunstfag til biologiske basalfag. Det er rimelig at dette mangfoldet best styres gjennom modeller valgt og tilpasset instituttenes særtrekk.

Det sier Helge Holgersen fra Forskerforbundet. Når universitetsstyret torsdag har høstens andre møte, skal de blant annet behandle en sak om valgreglement og reglement for styringsorganene – for andre gang. Da saken ble behandlet i august-møtet, konkluderte universitetsdirektør Kjell Bernstrøm med at ingen av de mange høringssvarene hadde flertall. Det ble også tydelig at det eksisterte ulike syn rundt styrebordet. Når saken kommer opp på nytt, er det med to forslag til vedtak på noen av de mest omstridte punktene.

Møtet ser du direkte her:

Del 2

Del 1

Vil ha variasjoner

Styringsgruppen har vedtatt å fjerne adgangen til å ha valgte instituttledere. Det har flere reagert på.

­– En mindre demokratisk styreform, sa styremedlem Sofie Marhaug i forrige møte.

Det samme sier Forskerforbundet nå. Holgersen sier at fagforeningen ikke går inn for den ene eller andre ordningen – men de går inn for at det skal være mulig å velge om man ønsker en ansatt eller valgt instituttleder.

– Man kan til og med tenke seg at det kan være variasjoner innenfor samme fakultet. Vi mener fakultetsstyret da skal avgjøre styreform for de enkelte instituttene basert på demokratiske prosesser, sier Holgersen.

Håper på bedre debatt

Erlend S. Grønvold representerer studentene i styret. Han hadde mange spørsmål da saken ble behandlet i forrige universitetsstyremøte.

– Nå er det forklart mer i detalj hva som egentlig menes, så jeg tror debatten blir klarere og bedre, sier Grønvold.

Blant annet er det lagt opp til to likestilte forslag når det gjelder valgt eller ansatt instituttleder.

– Hva kommer du til å stemme for?

– Det avgjør jeg etter debatten.

Studentene har tidligere vært kritisk til at det nye reglementet krever professorkompetanse for å kunne stille til valg som rektor.

– Vi mener fremdeles at andre også må kunne stille som rektorkandidat, sier Grønvold.

Skal diskutere fadderuken

Ellers skal styret blant annet diskutere studiestart og årsmelding for ytre miljø. Hele sakslisten ser du her:

S 86/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 87/18 Godkjenning av protokoll fra møte 30.08.2018
S 88/18 Forslag til nytt reglement for styringsorganene, andre gangs styrebehandling
S 89/18 Forslag til nytt reglement for Universitetsbiblioteket, andre gangs styrebehandling
S 90/18 Forslag til nytt valgreglement, andre gangs styrebehandling
S 91/18 Økonomirapport per 2. tertial 2018
S 92/18 Regnskap for Universitetet I Bergen andre tertial 2018
S 93/18 Status for arbeidet med budsjett 2019 og UiBs budsjettinnspill for 2020
S 94/18 Opptak og studiestart 2018
S 95/18 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2017-2018
S 96/18 Internrevisjonsrapport, Digital læringsplattform
S 97/19 Endringer i grads- og studieforskriften som følge av lovendringer
S 98/18 Forslag til Forskrift for graden philosophiae coctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid i Bergen
S 99/18 Årsrapport – Ytre miljø
S 100/18 Orienteringer
a)Presentasjon av innkjøpsprosessen ved UiB v/ Kjetil Skog
S 101/18 Vurdering av areal til studentaktiviteter
Styrets halvtime
Eventuelt