Gard Skulstad Johanson på et tidligere styremøte. Han er fornøyd med at andelen forsinkede sensurer ved Univesitetet i Bergen har gått ned.
Gard Skulstad Johanson på et tidligere styremøte. Han er fornøyd med at andelen forsinkede sensurer ved Univesitetet i Bergen har gått ned.

Studentrepresentant mener universitetets modell mot forsinket sensur gir resultater

Innrapporteringer fra fakultetene på UiB viser en klar forbedring på antall sensurer som blir levert innen fristen. Studentrepresentant i styret mener press og fokus fra ledelsen har fungert.

Publisert Sist oppdatert

Mange studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) får sensur for sent. Fristen i universitets- og høgskoleloven er tre uker. UiB sitt utdanningsutvalg vedtok i mars at de ønsket å innføre bøter for forsinket sensur, men dette ble stemt ned av styret.

Mange fikk seg nok en vekker da det ble stilt ordentlige krav om dette.

Gard Skulstad Johanson, styremedlem, UiB

UiB har som mål at ingen sensurer skal leveres for sent - og dermed bryte med loven. Derfor skal fakultetene nå rapportere status over fullført sensur innen frist hvert eneste semester, inntil forventningene er nådd.

Dette semesterets rapport, som skal legges fram på UiBs kommende styremøte, viser at det har vært en jevn forbedring på alle fakulteter med tanke på antall forsinkede sensurer, men ingen fakulteter har ennå nådd 100 prosent fristavholdelse.

(Skjermdump fra styrepapirene. Viser utvikling i leveranser av sensur levert i tide.)
(Skjermdump fra styrepapirene. Viser utvikling i leveranser av sensur levert i tide.)

Gard Aasmund Skulstad Johanson er studentrepresentant i universitetsstyret og medisinstudent. Han er fornøyd med at økt press og fokus virker å ha hatt en ønsket effekt.

— Mange fikk seg nok en vekker da det ble stilt ordentlige krav om dette. Vi ser nå en markant forbedring, og det er veldig bra, sier han til På Høyden.

— Dette er jo en slags UiB-modell. Burde andre la seg inspirere synes du?

— Å true med styrevedtak for å skjerpe seg vet jeg ikke om andre vil begynne med. Men vi har klart å bevisstgjøre mange med dette her. Det er en god vei å gå, sier Johanson.

Det medisinske fakultet strever fortsatt

På Det humanistiske fakultet har man gått fra at ca. 75 prosent av eksamenene blir sensurert innen fristen til at ca. 90 prosent av eksamenene blir sensurert innen fristen.

Utenom ex.phil., som hos UiB blir behandlet som en egen kategori, ligger faktisk de fleste fakultetene ved UiB nå på rundt 90 prosent sensurer som holder seg innen fristen.

Det medisinske fakultet kommer dårligst ut denne gang. Der er det fortsatt bare rundt 84 prosent av sensurene som blir levert i tide.

Det har ikke vært noen bedring når det gjelder ex.phil. Høsten 2017 ble kun 46,8 prosent av sensurene levert i tide. Våren 2019 hadde det faktisk vært en liten nedgang - til 45,7 prosent.

Ingen bedring for ex.phil.

UiB skriver i styrepapirene at andelen for ex.phil fremdeles er for lav. Dette semesteret var all sensur registrert innen en uke etter sensurfrist.

«Det humanistiske fakultet mener at rutineendringer ikke vil være nok til å forhindre forsinkelser i sensur, grunnet det høye volumet av eksamener. Fakultetet er derfor i gang med utarbeiding av søknad om utvidet sensurfrist på disse emnene,» står det i papirene.

Vedtaksforslaget som ble stemt ned av styret i april i år innebar at fakulteter som ikke følger universitets- og høgskolelovens krav om at eksamenssensur skal foreligge innen tre uker, må betale dagbøter fra og med fjerde dag etter sensurfrist. Størrelsen på boten skulle være 20 kroner per rammet student per eksamen per dag.

Tror man har klart å få til en holdningsendring

Johanson vil ikke uttale seg for mye om han mener bøter ved forsinket sensur hadde vært en bedre idé, men han mener at dagens ordning er best for alle parter om den fungerer.

— Dette skaper forutsigbarhet for studentene, og er en akseptabel løsning for de avdelingene som var veldig skeptiske til bøter, sier han.

— Tror du denne ordningen kan føre til varig endring?

— Ja, det tror jeg, men det er klart at det krever et kontinuerlig arbeid. Jeg tror vi har klart å skape holdningsendringer på fakultetsnivå, og Studieavdelingen er på ballen, sier han.

— Hva tenker du om at ditt fakultet – det medisinske fakultet – kommer dårligst ut ved siste sjekk?

— Jeg vil ikke uttale med om enkeltfakulteter på den måten, sier Johanson.