Studentene har i flere år ønsket ny villa i nærhet til Kvarteret. Nå går det mot samling av studentorganisasjonene i Nygård skole.
Studentene har i flere år ønsket ny villa i nærhet til Kvarteret. Nå går det mot samling av studentorganisasjonene i Nygård skole.

Nygård skole blir nytt studenthus

Publisert

Studentorganisasjonene skal samles i Nygård skole. Det er klart etter at UiB-styret i dag vedtok å skrinlegge alternativet om ny studentvilla.

Dermed er den lange debatten om det skulle etableres ny villa tett på Kvarteret lagt død. Etter at den gamle studentvillaen ble revet i 2008, har studentorganisasjonene holdt til i Fosswinckelsgate 7 og Nygårdsgaten 1b, som en midlertidig løsning.

Alternativene som styret ble forelagt på sitt styremøte torsdag 27. september, var å enten videreføre dagens løsninger, bygge en mindre villa, bruke andre UiB-areal eller kjøpe eller leie bygninger.

En rekke studentrepresentanter har uttrykt ønske om ny villa i nærhet til Kvarteret.

– Det er viktig å samle studentkulturen og deres drift, og det gjøres på best måte ved å sikre at så mange som mulig får være i umiddelbar nærhet til Det Akademiske Kvarter, uttalte leder for Studentparlamentet Nikolai Klæboe til Studvest nylig.

Men både kostnadene og kommunens innsigelser talte imot denne løsningen. Det mest aktuelle alternativet til å samle alle i Nygård skole var dermed en delt løsning: bygge en ny, mindre villa på 700 kvadratmeter like ved Kvarteret i kombinasjon med bruk av Nygård skole.

Men slik gikk det ikke. Kvarteret lever videre som studentenes kulturhus, mens organisasjonenes drift i fremtiden blir å finne i Nygård skole. 

– En delt løsning vil kreve investeringer på 20 millioner kroner, i tillegg til de pengene som ligger i prosjektet i dag. Da blir det mest gunstig å samle alle aktiviteter i ett hus som uansett må rustes opp, sa universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.

Bergen kommune leier i dag arealet i Nygård skole. Leieavtalen utløper i desember 2019. Da frigjøres totalt 3900 kvm. for UiB.