Både leder i Norsk studentorganisasjon, Anders Kvernmo Langset og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er fornøyde med 200 nye studentboliger - her fra julefesten til <span class="caps">NSO</span>, hvor studentbolig-pepperkakehus fra statsråden til <span class="caps">NSO</span> både ble forært og fortært, sammen med regjeringens støttepartier. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm
Både leder i Norsk studentorganisasjon, Anders Kvernmo Langset og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er fornøyde med 200 nye studentboliger - her fra julefesten til NSO, hvor studentbolig-pepperkakehus fra statsråden til NSO både ble forært og fortært, sammen med regjeringens støttepartier. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

Bergen får ingen nye studentboliger nå

Publisert

— Dette er en trist nyhet for Bergens studenter, sier studentleder i Bergen etter at regjeringen har fordelt 200 nye studentboliger.

Det er studentsamskipnadene som har fått penger fra Kunnskapsdepartementet til å bygge nye studentboliger, og Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) kommer best ut, og får hele 72 av de 200 nye studentboligene som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett, skriver Khrono

Ifølge en pressemelding fra departementet er det pressområdene Oslo, Trondheim, Tromsø og Stavanger som prioriteres i denne omgang. Bergen får ikke en eneste én i denne omgang. 

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

En trist nyhet i Bergen
– Dette er en trist nyhet for Bergens studenter, sier leder av Studentparlamentet ved UiB, Tommy Aarethun

Kunnskapsdepartementet presiserer i tildelingen at det er pressområdene som prioriteres. Bergen som er landets tredje største studentby med over 30 000 studenter og flere utdanningsinstitusjoner lokalisert i byens sentrum defineres dermed ikke lenger som et pressområde, mener han.

– Når over 86 prosent av studentene i Bergen står uten tilbud om studentbolig tyder dette på at Bergen fremdeles er et pressområde. Et flertall av studentene studerer i tillegg i nærheten av sentrum, der leiepriser og boligmarkedet er ekstremt tøft, sier velferdsansvarlig i Studentparlamentet ved UiB, Magnus Brekke Nygaard i en pressemelding.

– Nå må Kunnskapsdepartementet komme på banen og tydelig avklare om Bergen er et pressområde eller ikke, sier Aarethun. 

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ønsker seg flere studentboliger i Bergen.

– Hvis vi skal utvikle kunnskapsbyen Bergen videre trenger vi en tydelig satsning. Kommunen, studentsamskipnaden og utdanningsinstitusjonene må på banen for å utvikle kunnskapsbyen videre og legge press på Kunnskapsdepartementet ved tildelinger, sier Aarethun

Rekordmange studentboliger
I tillegg til Oslo og Akershus’ 72, fårTrondheim 30 nye studentboliger, Stavanger får 18 og Tromsø og Finnmark får 20. Bergen får ikke en eneste én i denne omgang. 

– Vi er opptatt av å styrke studentvelferden, og flere studentboliger er noe av det studentorganisasjonene er mest opptatt av. I februar ble det gitt tilskudd til 2000 studentboliger. Nå topper vi bevilgningen med tilskudd til ytterligere 200 boliger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I tillegg får Halden i Østfold og Harstad i Troms 20 nye studentboliger hver.  Og så får Studentsamskipnaden i Nordland 10 nye studentboliger, som etter planen skal gå til rehabilitering av eksisterende studentboliger i Narvik. 

– Til sammenligning lå snittet på under 1000 studentboliger per år med den forrige regjeringen, sier Røe Isaksen i pressemeldingen. 

Fornøyd studentleder
Leder i Norsk Studentorganisasjon, Anders Kvernmo Langset (bildet over), er svært fornøyd med de ekstra boligene, og forventer at satsningen vil fortsette fremover. 

– Vi nærmer oss studentkravet med stormskritt. Vi forventer at regjeringen vil fortsette den offensive boligsatsingen i statsbudsjettet for 2016. 2200 boliger i år er bra, men behovet er langt større. Samskipnadene står klare til å sette spaden i jorda når det kommer statlige tilskudd, sier Langset. 

Studentkravet til NSO er på 3000 boliger. Hittil i år har har departementet tildelt midler til tilsammen 2200 studentboliger. 

– Studentboliger er et av de mest effektive virkemidlene for å både skaffe studenter tak over hodet og bedre studentøkonomien.  Det er en god investering for en regjering, sier Langset.

På et minimum i Oslo
Velferdstinget i Oslo og Akershus berømmer regjeringen for prioriteringen sin av de 200 ekstra studentboligene som ble finansiert i revidert nasjonalbudsjett.

– Det er flott at både Oslo og de store byene totalt blir klarere prioritert, sier Sigrid Mæhle Grimsrud (bildet over), Velferdstingets leder i en pressemelding.

Velferdstinget kritiserte regjeringen tidligere i år for å ha en manglende vilje til å prioritere hovedstaden når de gir tilskudd til studentboligbygging. Mandag kom det frem at Oslo får 72 ekstra hybelenheter av de 200 som ble finansiert i det reviderte budsjettet.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) fikk opprinnelig 348 av 2000 studentboliger i år, noe som tilsvarer 17,4 prosent av den totale tildelingen. Etter revidert er det snakk om 420 av 2200, eller 19,1 prosent.

– Når samarbeidspartiene fikk på plass 200 flere studentboliger var vi forsiktig optimistiske, sier Grimsrud. –Men nå ser vi at vi har all grunn til å være fornøyde. Dette er et minimum av studentboligtildelingen som  vi kan akseptere å ligge på, fortsetter hun.