Sandra Amalie Lid Krumsvik og de andre på Sosialdemokratisk liste er klare for valget i neste uke.
Sandra Amalie Lid Krumsvik og de andre på Sosialdemokratisk liste er klare for valget i neste uke.

Rekordmange vil bli valgt til studentparlamentet

UiB-studentene kan velge mellom hele åtte lister når de i neste uke avgjør hvem som skal bli deres fremste representanter.

Publisert Sist oppdatert

I tillegg til Venstrealliansen, Sosialdemokratisk liste, Internasjonal Liste, Realistlista og Liberal Liste er det tre lister med navn etter farger med: Gul Liste og Blå liste har i år fått selskap av Grønn liste, som er nykommeren blant de ganske etablerte listene ved parlamentsvalget ved UiB.

— Det er spennende å stille liste, og vi har en veldig klar stemme for klima. Og det er et viktig symbol at det er en grønn liste representert blant studentene, sier Joakim S. Hjort, som topper den grønne listen.

Det skal velges 31 medlemmer, men bare 24 av de kommer fra listene. De siste sju representantene blir valgt fra hvert sitt fakultet. Valget foregår elektronisk, og varer fra mandag 18. mars til mandag 25. mars.

Studentparlamentet velger igjen ut fire personer til arbeidsutvalget, og disse tar permisjon fra studiene i ett år. Utvalget fungerer som en regjering eller et formannskap for parlamentet.

Vi presenterer her fire av listene. De fire siste vil bli presentert i en senere sak.

Sosialdemokratisk liste vil jobbe for et universitet der alle føler seg velkomne.
Sosialdemokratisk liste vil jobbe for et universitet der alle føler seg velkomne.

Sosialdemokratisk liste

— Hvorfor bør studentene ved UiB stemme på nettopp deres liste?

— Vi vil jobbe for at alle skal ha de samme mulighetene. Om du verdsetter verdiene frihet, likhet og solidaritet velger du oss. Vi ønsker et universitet der alle føler seg velkomne. UiB skal være et sted for alle, uansett bakgrunn. Om du er opptatt av et mer miljøvennlig UiB med rimeligere og bedre tilbud velger du oss. Vi mener vi er realistiske i våre mål og saker. Sosialdemokratisk liste er sammensatt av representanter fra de fleste fakultetene ved universitetet, vi ønsker at alle stemmer skal bli hørt.

— Hva er de viktigste sakene dere vil jobbe for?

— De tre hovedsakene valgte vi ut ved å nøye tenke gjennom hvilke verdier vi står for. Vi ønsker at alle studenter skal ha like muligheter. Dette oppnår vi ved å kutte kostnadene på blant annet pensumlitteratur. Det skal være overkommelig å være student ved UiB. Vi hører stadig om studenter som dropper å kjøpe pensumlitteratur på grunn av altfor høye priser. Uten bøker mangler studentene en essensiell ressurs for læring. Vi mener at vi oppnår både billigere og mer miljøvennlig pensumlitteratur ved å se på muligheten for å digitalisere den. Vi ønsker også å se på muligheten for å opprette et pantesystem for brukte bøker, slik at man kan byttehandle en brukt bok mot en ny en.

Vi hører stadig om studenter som dropper å kjøpe pensumlitteratur på grunn av altfor høye priser.

Videre i hovedsakene har vi valgt å ta med begrunnelse på eksamen. I dag er det slik at sensor kan sette karakter uten å legge ved begrunnelse fra start. Dette ønsker vi å endre. Alle sensorer må legge ved begrunnelse uansett resultat. Det må også opprettes tydeligere krav til begrunnelsenes innhold. Det beste utgangspunktet for god læring er gjennom gode tilbakemeldinger. Den siste hovedsaken er å forbedre praksisordningene ved fakultetene.

Vi ønsker også å bedre informasjonen rundt hvilke praksismuligheter man faktisk har som student. I dag er det altfor vanskelig å vite eksakt hvor man har mulighet til å søke og hva gevinsten av en slik praksisperiode er.

— Hvordan kan UiB bli et bedre studiested?

— Det å ha en grad fra UiB skal være tegn på kvalitet og innebære at kandidaten har gode analytiske evner og en utviklet kritisk sans. Kvaliteten på studiene og kompetansen i fagmiljøene må derfor opprettholdes og i en del tilfelles også forbedres. Det beste utgangspunktet for god læring er gjennom gode tilbakemeldinger og nøye utvalgte undervisere og seminarledere med et godt pedagogisk grunnlag.

UiB kan bli et bedre studiested gjennom større mangfold og bedre tilrettelegging for alle studenter. Vi mener at vi øker kvaliteten til universitetet ved å jobbe for et bredere og bedre praksistilbud der universitetet selv er med på å velge ut kandidatene, slik at alle får samme mulighet til å nå sine potensialer.

Fra venstre: Iben A. Nesset, Andreas Midlang, Stian Torset, Solveig Siqveland, Kristoffer Eik.
Fra venstre: Iben A. Nesset, Andreas Midlang, Stian Torset, Solveig Siqveland, Kristoffer Eik.

Realistlista

— Hvorfor bør studentene ved UiB stemme på nettopp deres liste?

— Fordi vi fremmer studentenes saker ved bruk av rasjonalitet og objektivitet, og representerer studentene uavhengig av ideologi og politisk orientering.

— Hva er det viktigste sakene dere vil jobbe for?

Realistlista vil jobbe for å forbedre de psykologiske helsetilbudene samt opplyse studentmengden om psykologisk helse.

— I forhold til SHOT-undersøkelsen har ca ⅕ av studenter skadet seg selv og/eller seriøst vurdert å ta sitt eget liv. Disse tallene er helt uakseptable og Realistlista vil jobbe for å forbedre de psykologiske helsetilbudene samt opplyse studentmengden om psykologisk helse.

Vi vil videre jobbe for å øke kvaliteten i utdanningen ved UiB via bruk av metoder og verktøy som aktiv utdanning og bedre og mer feedback til studentene.

— Hvordan kan UiB bli et best mulig studiested?

  • Ved å ha fremtidsrettede studier som bruker utdannings- og vurderingsmetoder som er vitenskapelig vist til å være effektive.
  • Ved å formidle vitenskap samt inkludere studenter i forskningen.
  • Ved å tilrettelegge for sosial og psykologisk trivsel med studentene.
Venstrealliansen går for et grønnere, likestilt og rettferdig universitet. Fra venstre: Tori Heitmann Jørgensen, Susanne Lohne Iversen, Georg Jarand Remme Hollevik, Henrik Madsen, Mats-Henrik Nygren Syversen, Teiria Svebakk, Emma Bø, Sigbjørn Løland Torpe
Venstrealliansen går for et grønnere, likestilt og rettferdig universitet. Fra venstre: Tori Heitmann Jørgensen, Susanne Lohne Iversen, Georg Jarand Remme Hollevik, Henrik Madsen, Mats-Henrik Nygren Syversen, Teiria Svebakk, Emma Bø, Sigbjørn Løland Torpe

Venstrealliansen

— Hvorfor bør studentene ved UiB stemme på nettopp deres liste?

— Studenter ved UiB bør stemme på Venstrealliansen dersom de ønsker et grønnere, rausere, mer likestilt og rettferdig universitet.

— Hva er det viktigste sakene dere vil jobbe for?

— Venstrealliansen satser på miljø, velferd, helse og kvalitetssikret utdanning for alle studenter ved universitetet.

Pensumlistene kan inneholde bøker som alene koster over 1100 kroner. Dette mener vi rammer ujevnt og er usosialt.

Med kvalitetssikret utdanning legger vi vekt på gratis pensumslitteratur til alle studenter. Pensumlistene kan inneholde bøker som alene koster over 1100 kroner. Dette mener vi rammer ujevnt og er usosialt. Derfor må universitet se på muligheter for å sikre gratis tilgang for alle studenter. En løsning kan være en låneordning lik ordninga for videregående skoler. Videre må også lesesalene være tilgjengelig hele døgnet, KMD-studentene må få tilstrekkelige øvingslokaler og døgnåpne atelier og universitetets fasiliteter må stille klokka til 2019 og sørge for strømuttak og trådløst internett i alle lokaler.

Vi ønsker å likestille psykisk og fysisk helse, og at dette må skje på studentenes premisser. Universitetet må sørge for et utdanningstilbud som treffer de som er mer vanskeligstilt og som av ulike årsaker ikke kan møte i alle forelesninger. Sammens helsetilbud må få økt oppmerksomhet. Vi vil arbeide for at Sammen skal ha Norges beste tilbud på psykisk helse for studenter. Ventetiden må ned til to uker.

Vi ønsker derfor å jobbe for at universitetet må omstille seg til den grønne hverdagen. Dette må skje ved blant annet å sikre alle fakulteters tilgang på resirkuleringsstasjoner, satse på mindre bruk av engangsmateriell, velge bort bleket papir og at universitetet må prioritere miljø- og klimaforskning.

— Hvordan kan UiB bli et best mulig studiested?

— Gratis pensum, øvingslokaler, forelesningssaler og lesesaler tilpasset universitetets studenter, et universitet omstilt til et grønt 2019, og sosiale tiltak for å sikre en god utdanning for studenter med fysiske og psykiske lidelser! (se gjerne avsnitt over for mer utdyping)

Listetopp Joakim S. Hjort (22) og Håkon Bakke (23) og de tre andre på listen står bak nykommeren Grønn liste. Foto: Silje Katrine Robinson
Listetopp Joakim S. Hjort (22) og Håkon Bakke (23) og de tre andre på listen står bak nykommeren Grønn liste. Foto: Silje Katrine Robinson

Grønn liste

— Hvorfor bør studentene ved UiB stemme på nettopp deres liste?

— Studentene ved UiB bør stemme på Grønn liste dersom de er opptatt av en grønn progressiv politikk. Klimasaken har vært underminert i politikken i snart et halvt århundre selv om vi har visst om en kommende krise like lenge. Det er på tide at de unge krever handling! En stemme til oss vil først og fremst være en symbolsk viktig handling, men ikke desto mindre betydningsfull! Dette betyr heller ikke at vi ikke har viktige politiske saker som vi skal gjøre vårt ytterste for å iverksette.

— Hva er det viktigste sakene dere vil jobbe for?

— Som enkeltindivid er redusering av kjøttkonsum noe av det viktigste man kan gjøre for å redusere klimagassutslipp. Grønn liste ønsker å tilrettelegge for bærekraftige alternativer og valg for enkeltindividet. For å styre den enkeltes insentiver mot et mer bærekraftig kosthold ønsker derfor Grønn liste å pålegge kjøttprodukter en avgift ved alle «Sammen»-kantiner. Inntektene fra denne avgiften blir så brukt til å redusere prisen på mat som ikke inneholder kjøtt.

Grønn liste ønsker å tilrettelegge for bærekraftige alternativer og valg for enkeltindividet.

Vi vil også arbeide for et rimeligere kollektivtilbud for studenter. Dette innebærer f.eks. å få studentpris på enkeltbilletter på bybane og buss og bysykkel-abonnement. Vi ønsker også å formalisere kjøp og salg av brukt pensum gjennom en panteordning og dermed erstatte jungeltelegrafen som eksisterer på Facebooks «UiB-børs».

— Hvordan kan UiB bli et best mulig studiested?

— UiB kan bli et best mulig studiested ved å gå i bresjen for et grønt skifte. Universitetene – Kunnskapens høyborg – er nødt til å ta klimatrusselen på høyeste alvor. Deres ledere må være seg selv bevisst sitt eget klimaavtrykk og begrense det til det høyst nødvendige. Klima- og miljøproblematikk må få en større faglig og tverrfaglig plass ved universitetet bla. gjennom en innføring i denne problematikken i førstesemesterstudier.