Asbjørn Strandbakken fra Universitetet i Bergen skal være med å granske Nav.
Asbjørn Strandbakken fra Universitetet i Bergen skal være med å granske Nav.

Strandbakken inn i Nav-granskingen

Professor Asbjørn Strandbakken ved Universitetet i Bergen er utnevnt til nytt medlem av granskningsutvalget i Nav-saken.

Publisert

UiB-professor Asbjørn Strandbakken er utnevnt som nytt medlem i granskningsutvalget i Nav-saken, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Utvalget skal granske feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

Granskningsutvalget består fra før av advokat Karin Fløistad, avdelingsdirektør Hanne Jendal, advokat Kristin Bugge Midthjell, styreleder Per Sanderud og brukerombud Barbo Wærnes. Professor Finn Arnesen fra Universitetet i Oslo leder utvalget.

Strandbakken har tidligere vært dekan ved Det juridiske fakultet ved UiB. Professoren tar over plassen til professor Jens Edvind Skoghøy som har trukket seg.