UiB har strammet kraftig inn på vanlig bilparkering de siste årene. - På el-bilsiden mener jeg vi inntil videre er godt dekket med plasser og ladestasjoner. Mye jobb gjenstår, men jeg kan love at vi jobber for å gjøre UiB mer vennlig for syklister, løpende og gående, sier eiendomsdirektør Even Berge, her avbildet på el-bilparkeringen bak Studentsenteret. Foto: Eivind A. Pettersen
UiB har strammet kraftig inn på vanlig bilparkering de siste årene. - På el-bilsiden mener jeg vi inntil videre er godt dekket med plasser og ladestasjoner. Mye jobb gjenstår, men jeg kan love at vi jobber for å gjøre UiB mer vennlig for syklister, løpende og gående, sier eiendomsdirektør Even Berge, her avbildet på el-bilparkeringen bak Studentsenteret. Foto: Eivind A. Pettersen

Stadig færre parkerer bil på Høyden

Publisert

På UiB blir det stadig vanskeligere å parkere bilen. På Høyden forteller deg hva du må betale. Og hvorfor du heller bør sykle.

På Høydens oversikt (i høyre stolpe) viser at det koster flesk å parkere i sentrum:

  • Bygarasjen koster deg 19 250 kroner året om du kjøper månedskort.
  • Klostergarasjen tar svimlende 41 400 kroner året om du betaler dagtakst (230 arbeidsdager).
  • På Dokken kan UiB-ansatte søke om p-plass til 5400 kroner året.

Alternativet er å søke om p-oblat og kjempe om en av Universitetets få gratisplasser. Men dem er det ikke mange igjen av.

– For første gang har vi ikke full søkerdekning til plassene som våre ansatte kan leie i parkeringshuset i Dokkeveien. Det er et klart trendskifte, sier eiendomsdirektør Even Berge.

Her er p-prisene

Nygårdshøyden, UiB
På avsatte plasser                          gratis
(Ansatte og studenter ved UiB kan søke om parkeringsløyve/oblat. Først-til-mølla prinsippet)

Gjesteparkering
Det er ikke avsatt egne plasser for gjester på UiB.

El-bilparkering på UiB
Vinjesgate, p-anlegg: 6 plasser
Villaveien: 6 plasser
Allegaten 55: 6 plasser
Jahnebakken 3: 4 plasser
Årstadveien 21: 6 plasser
BB-bygget: 6 plasser

El-bilparkering på UiB uten lading:
Magnus Lagabøtes plass: 2 plasser
Jahnebakken 3: 3 plasser
(All el-bilparkering er gratis, men krever gyldig oblat)

OFFENTLIGE/EKSTERNE P-ANLEGG:

P-hus Dokken
Leieavgift pr. år                for UiB                5400
(Ansiennitetsavhengig)

Marineholmen
Sykkelparkering pr. år                   1000
Sykkelparkering pr. mnd.            150

Bygarasjen
Pr. døgn                                              130
Pr. påbegynt 30 min.                     10
Ukeskort                                            700
Månedskort                                      1750

Klostergarasjen
Pr. døgn                                              180
Pr. påbegynt 30 min.                     15
(Ingen nye abonnement)

Boligsoneparkering
Fastboende pr. halvår                   1560
Firmakort pr. halvår                       4020
Ukeskort man-lørd.                       400
Kveldskort 17-23                             40

Parkometer på gateplan
Bykjerne pr. time/max 2 t.         30
Utkant pr. time/max 2 t.              20
Expressplass max 1 t.                    40
(Lørdag 8-10/sønd og helligdag gratis)

Haukelandsbakken
Adgangschip, gjelder 1 år            1700
(Må også ha gyldig p-oblat)

Kilde: Bergen Parkering AS/GC Rieber Eiendom/UiB      

 

1,5 plasser pr. ansatt
Tidligere denne måneden ble det medieoppstyr da DNB startet flytting av 1700 ansatte. De nye banklokalene i Solheimsviken har ikke bilparkering og 600 bankfolk, som tidligere kjørte til jobb, må nå sykle eller ta offentlig transport.

Vi kommer ikke til å anlegge en eneste ny parkeringsplass

På UiB er det samme melodi. Eiendomsdirektøren har følgende krav å jobbe etter: «Nye bilparkeringsplasser: 0». Sykkelparkering må han skaffe desto mer av.

– I det sentrale byområdet kan derfor ikke UiB anlegge en eneste ny parkeringsplass når vi bygger nytt. Derimot er kravet 45 sykkelparkeringsplasser for 30 ansatte, forteller Eia-direktøren til På Høyden.

Tallet tilsvarer 1,5 sykkelplasser per ansatt, som også er ment å dekke studentbehovet.

210 p-plasser forsvant
Universitetsstyret vedtok i 2011 å legge om parkeringsordningen og redusere antall plasser med 30 prosent. Av 690 bilparkeringsplasser forsvant 210 i løpet av 2012.

I dag finnes bare 480 parkeringsplasser på hele UiB fordelt på 17 800 ansatte og studenter. Altså får bare én av 36 parkere.

– Det har i grunnet kommet lite klager, folk viser forståelse og er flinke til å tilpasse seg. Det er blitt dyrere å kjøre til jobb generelt, med høyere bomsatser. Derfor velger mange kollektivt eller andre løsninger. Men noen er fortsatt avhengige av bilen av ulike grunner. Så 100 prosent rettferdig blir det aldri, sier Berge.

I dag er det fortsatt mulig for alle studenter og ansatte å søke om p-oblat for, men kampen om plassene er knallhard. De reserverte plassene kan bare benyttes med spesiell tillatelse. UiB har avsatt p-plasser til fakulteter, avdelinger, pasienter, bevegelseshemmede og el-biler.

Her er sykkelplanene
– Generelt har UiB bra med sykkelparkering, men mange av plassene er usikret og utsatt for tyveri og hærverk. Derfor velger mange å ta syklene inn i ganger og på kontorer. Vi jobber med å finne løsninger både når det gjelder låsbar parkering, dusj og tørkerom, sier Berge til På Høyden.

Det skal etableres sykkelskur i området mellom Realfagbygget og Geofysen der studenter også får tilgang. Løsninger vil komme på plass når man får klarhet i planene knyttet til nytt Entek-bygg og oppgradering av utearealene i dette området. Ved Bio-bygget på Marineholmen jobber man med sykkelparkeringsplaner, blant annet utnyttelse av det gamle verkstedbygget.

Loddtrekning om bilparkering
– Men det er ikke så enkelt å være syklist i Bergen heller?

– Nei, byen er ikke tilrettelagt for sykkel, her har vi et samfunnsansvar. Derfor går vi i dialog med den nye sykkelsjefen i Bergen kommune for å se på løsninger for sykkeltraséer over Nygårdshøyden.

– Hva gjør du selv når du skal på jobb?

– Tidligere kjørte jeg, men etter at vi flyttet til Haukelandsområdet går jeg stort sett til og fra jobb. Det var selvsagt en omstilling i starten. Her på Eia har vi redusert fra seks til to parkeringsplasser som blir fordelt ved trekning hvert halvår. De som har kronglete jobbvei, eller skal hente i barnehagen, blir prioritert, sier Even Berge.