Nordnes Sjøbad. Bildet tatt på 1930-tallet av Atelier KK. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.
Nordnes Sjøbad. Bildet tatt på 1930-tallet av Atelier KK. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Spesialsnop: En sommer er over...

«Men minnene om den består» sang Kjersti Sparboe. For mange byboere er det de varmende minnene fra Nordnes sjøbad man tar med seg inn i årets første høstmåned.

Publisert

Siden begynnelsen av 1800-tallet ble det mer og mer vanlig med sjøbadeanstalter i Europa. Bergen hadde også flere sjøbad, og etterhvert også flere innendørsbad.

I 1860-årene hadde det avanserte Bonges badehus sin storhetstid like ved Store Lungegårdsvann. Sydnes sjøbad kom alt i 1880-årene, men det som må ha vært Bergens første badeanstalt var badeskipet til skipsbygger Hans Jacob Trumpy, forøvrig gift med Anna Paasche.

Notis fra avisen Bergens Adressecontoirs Efterretninger 30. april 1845. Manuskript- og librarsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.
Notis fra avisen Bergens Adressecontoirs Efterretninger 30. april 1845. Manuskript- og librarsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Fortøyd på festningskaien ved Bontelabo lå badeskuten uten master og tok imot badegjester som kunne nyte både varme og kalde «Søbade» ombord. Trumpy annonserte 30. april 1845 i Bergens Adressecontoirs Efterretninger at badesesongen nå startet, og at «Abonnenterne ville behage at lade deres Billetter afhente i mit Huus.»

Videre ble det annonsert at ubrukte billetter fra i fjor ikke kunne benyttes. Det var like i nærheten at det første faste badeanlegget i Bergen, sjøbadet Sølyst, ble opprettet på Bontelabo.

En av initiativtagerne til Nordnes Sjøbad var Johan N.L. Blytt, som ble Norges Svømmeforbunds første president i 1910, samme år sjøbadet åpnet på Nordnes. Blytt var for likestilling, og på det ekstraordinære årsmøtet samme år ble Gudrun Sælen valgt inn i styret, og slik ble svømmeklubbene fra tidlig en arena for begge kjønn.

Spesialsamlingene har både portrett av Blytt med badedrakt påsydd logoen til BSC, Bergens Svømme Club, og Sælen sammen med andre kvinner fra «damepartiet» i BSC fra 1910.

Studioportrett av Johan Blytt, ukjent fotograf. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.
Studioportrett av Johan Blytt, ukjent fotograf. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

I Norges Sjøfartstidende av 18. februar 1910 finner man en liten notis med overskriften «Badehussagen i Bergen».

«Til tomt for et moderne sjøbad i forbindelse med en restaurant i Bergen er indkjøbt Einar Hausviks boder paa Nordnæs for 10,000 kroner. Kommunen yder, som tidligere meddelt, et bidrag paa 15,000 kroer til badet.»

Allerede 14. juli 1910 annonseres det i Bergens Tidende at Nordnæs sjøbad åpnet samme dag, og at sesongbilletter kostet 10 kroner.

Til tross for at «Rundt i alle gater, ser jeg paraplyer, jeg vet hva dette betyr», er ikke badesesongen helt over for alle enda.

Året 1978 ble et vannskille for Nordnes Sjøbad, da fikk man oppvarmet basseng! Badetemperaturene kunne være riktig så friske, selv midtsommer, så dette var svært populært. Ryktene på Nordnes skal ha det til at gamle bademester Meinich Litland kan ha plusset på to-tre grader når han meldte badetemperaturene til Bergens Tidende, dog av forkjærlighet til sjøbadet.

Foruten å være et sted for sommerlige forlystelser har sjøbadet vært lokalitet for uttaket til stupelandslaget før de Olympiske Leker, samt arena for mange stupe- og svømmestevner.

Bergen Svømme Club. Damepartiet 1910. Stående bak: Solveig Halvorsen, Gunvor Rusten, Edit Bull Hansen. Sittende i midtraden: Aagot Norman, Gudrun Sælen, Rikke Amundsen. Sittende foran: Borghild Hjorth, Malena Anda. Fotograf Karl A.P.D. Nyblin, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.
Bergen Svømme Club. Damepartiet 1910. Stående bak: Solveig Halvorsen, Gunvor Rusten, Edit Bull Hansen. Sittende i midtraden: Aagot Norman, Gudrun Sælen, Rikke Amundsen. Sittende foran: Borghild Hjorth, Malena Anda. Fotograf Karl A.P.D. Nyblin, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Ett er sikkert: «En sommer er over, men vi skal sees igjen til neste år.»