Forsatspapir fra "Systema Naturae" av Carl Linnaeus (1707-1778), fra 12. utgave, publisert 1766-1768.
Forsatspapir fra "Systema Naturae" av Carl Linnaeus (1707-1778), fra 12. utgave, publisert 1766-1768.

Marmorerte bokhistorier

Spesialsnop: En av gledene ved å jobbe ved Spesialsamlingen er muligheten til å snoke rundt i de gamle boksamlingene våre, vilkårlig plukke ut og åpne en støvete og unnselig 1700-talls bok, for så å oppleve den rene åpenbaringen - marmorerte forsatspapir i fargesprakende, hypnotiske og bølgende mønstre som kan gjøre en hyllesurfende bibliotekar rent sjøsyk av glede.

Publisert Sist oppdatert
Fra "Nouveau Recueil de Voyages au Nord de L'Europe et de L'Asie" publisert 1785.
Fra "Nouveau Recueil de Voyages au Nord de L'Europe et de L'Asie" publisert 1785.

Nå er riktignok ikke denne snokingen i samlingene helt uten mål og mening. Spesialsamlingen har gjennom mange år formidlet historier om bokpapir og bokkunst på vår instagramkonto, og gjennom det blitt en del av et verdensomspennende faglig fellesskap med andre spesialsamlinger, med museer, bibliotek, konservatorer og kunstnere. Fokuset i denne formidlingen er på boka som et estetisk og kunstnerisk objekt, og da særlig på den lange historien om marmorerte bokpapir og bokomslag.

Fra Jean-Baptiste Boudard's "Iconologie", publisert I Wien i 1766.
Fra Jean-Baptiste Boudard's "Iconologie", publisert I Wien i 1766.

Marmoreringskunsten oppsto i ulike former i Japan og Kina for ca. tusen år siden, men de teknikkene som fortsatt brukes i dag ble utviklet i Persia, der det finnes bevarte eksempler fra 1400-tallet.

Dekorerte boksnitt fra "Spectacle de la Nature"av Noel-Antoine Pluche (1668-1761), publisert 1768.
Dekorerte boksnitt fra "Spectacle de la Nature"av Noel-Antoine Pluche (1668-1761), publisert 1768.

Kort fortalt, papirmarmorering gjøres ved å bruke et stort kar, vannbad, der det tilsettes olje- eller vannfarger, sammen med fortykningsmiddel som gjør at fargene bindes og flyter på overflaten i karet. Ved å bruke pensler, kammer og andre redskap lages det mønstre i fargene i karet, et stort papirark legges på overflaten og trekker til seg fargemønsteret.

Fra "Oratores Graeci"; samlet og publisert av Johann Jakob Reiske i Leipzig 1770-73.
Fra "Oratores Graeci"; samlet og publisert av Johann Jakob Reiske i Leipzig 1770-73.

Marmoreringskunsten spredte seg til Europa i løpet av 1600-tallet, og det var europeiske bokbindere som utviklet teknikkene med å bruke marmorerte papir til bokdekorasjon, da særlig som forsatspapir.

Forsatspapiret har i utgangspunktet en rent praktisk funksjon, for å binde sammen bokomslaget og de innvendige boksidene (bokblokken). Men i løpet av 1600-tallet fikk forsatspapirene en ny tilleggsfunksjon, som dekorative og kunstneriske åpenbaringer for vordende lesere av bøkene. I samme periode ble marmoreringsteknikken også for første gang brukt til å dekorere kantene (snittene) på bøkene.

Forsatspapir fra "Spectacle de la Nature", av Noel-Antoine Pluche (1668-1761), publisert 1768.
Forsatspapir fra "Spectacle de la Nature", av Noel-Antoine Pluche (1668-1761), publisert 1768.

Gjennom 350 år med europeisk papirmarmorering har det blitt utviklet en mengde distinkte tradisjoner i marmoreringsmønstrene, sammen med en mer eller mindre presis terminologi for å kategorisere de ulike uttrykkene og de nasjonale tradisjonene. Samtidig forteller bruken av eksklusive marmorerte forsatspapir noe om den enkelte boks historie, hvorfor nettopp den boka ble verdsatt gjennom å bli dekorert med kostbart kunstpapir og like så kostbar arbeidsinnsats fra bokbinderens side.

Fra "A Personal Narrative of a Journey through Norway, part of Sweden, and the Islands and States of Denmark", av Henry David Inglis (1795-1835), publisert 1829.
Fra "A Personal Narrative of a Journey through Norway, part of Sweden, and the Islands and States of Denmark", av Henry David Inglis (1795-1835), publisert 1829.
Forsatspapir fra bind 3 av "Oeuvres completes d'Augustin Fresnel", publisert i Paris 1866-1870.
Forsatspapir fra bind 3 av "Oeuvres completes d'Augustin Fresnel", publisert i Paris 1866-1870.

Helt til slutten av 1800-tallet var det vanlig å selge bøker uinnbundet, i hefteform, og det var da opp til bokkjøperen å evt. få bundet inn bøkene hos en bokbinder. Ved Spesialsamlingen finnes det mange store og verdifulle boksamlinger donert av boksamlere, og det er fascinerende å se hvordan boksamlerne mhar fått bundet inn og ikke minst fått dekorert bøkene sine, gjerne utført med høy kunstnerisk kvalitet av en fast bokbinder.

Fra "Abbildungen von Vogel-Skeletten", av Adolf Bernhard Meyer (1840-1911), publisert i Dresden 1879-88.
Fra "Abbildungen von Vogel-Skeletten", av Adolf Bernhard Meyer (1840-1911), publisert i Dresden 1879-88.

Etter hvert som marmorert og dekorert papir kunne masseproduseres industrielt i løpet av 1800-tallet, ble marmorerte mønstre brukt som ferdigtrykte bokomslag, og ikke minst som omslag på skrivebøker, notisbøker og protokoller. Parallelt med at håndverkstradisjonen ble opprettholdt av tradisjonsrike bokbindere, kunne marmorerte bokpapir bestilles ferdiglaget fra papirforhandlere, ofte trykket på glinsende papir.

Forsatspapir m/flatklemt flue, fra Mythologische Briefe" av Johann Heinrich Voss, publisert 1830.
Forsatspapir m/flatklemt flue, fra Mythologische Briefe" av Johann Heinrich Voss, publisert 1830.

En bokbinder som i stor grad benyttet seg av ferdigtrykket marmorert papir var Ole Andreas Skaar (f. 1871). I 1897 etablerte Skaar bokbinderverksted i Dale i Sunnfjord, nesten 16 mil nord for Bergen. På tross av at det fantes flere bokbindere sentralt i Bergen, fikk Skaar fast kontrakt som bokbinder for Bergens Museum like etter århundreskiftet.

Forsatspapir og bokomslag bundet av Ole Andreas Skaar. Fra "Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Tiefsee-Expedition auf dem Dampfer "Valdivia" 1898-1899", publisert I 24 bind 1902-1940, av Verlag Gustav Fischer i Jena.
Forsatspapir og bokomslag bundet av Ole Andreas Skaar. Fra "Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Tiefsee-Expedition auf dem Dampfer "Valdivia" 1898-1899", publisert I 24 bind 1902-1940, av Verlag Gustav Fischer i Jena.

Museet sendte store mengder uinnbundne bøker, hefter og aviser med lokalbåten til Sunnfjord, og fikk båtlaster med bokkunst i retur. Som nevnt, Skaar laget trolig ikke marmorert papir selv, men kjøpte ferdigtrykket papir som han benyttet både som bokomslag og forsatspapir. I hyllene ved Spesialsamlingen er det fortsatt bevart store mengder av Skaars fargesprakende bokbinderkunst.

Følg Spesialsamlingens formidling av marmorerte papirer og bokkunst på @uib_ubbspes på Instagram.

Forsatspapir fra en 1762-utgave av "Der Tod Abels" av Salomon Gessner (1730-1788).
Forsatspapir fra en 1762-utgave av "Der Tod Abels" av Salomon Gessner (1730-1788).