Den norske delegasjonen møter denne uken et forsknings- og utdanningssystem med store utfordringer, snart 25 år etter Nelson Mandela ble president i landet. UiB sender 14 medarbeidere og studenter til Sør-Afrika denne uken. Foto: Njord V. Svendsen
Den norske delegasjonen møter denne uken et forsknings- og utdanningssystem med store utfordringer, snart 25 år etter Nelson Mandela ble president i landet. UiB sender 14 medarbeidere og studenter til Sør-Afrika denne uken. Foto: Njord V. Svendsen

Reiser til Sør-Afrika for å «styrke Norges konkurransekraft»

Publisert

Statsråd Iselin Nybø tar med 60 delegater fra sektoren til Sør-Afrika. Reisen skal blant annet styrke «Norges konkurransekraft og innovasjonsevne».

Tidligere i år var 220 representanter fra norske universitet, høgskoler og andre i sektoren på en mye omtalt reise til Kina. Denne gangen har Kunnskapsdepartementet sendt tydelige signaler til institusjonene om å begrense deltakerantallet.

Til Sør-Afrika reiser 60 mennesker med statsråden til det fire dager lange programmet.

– Vi har lenge hatt mye samarbeid med ulike institusjoner i Afrika, og særlig Sør-Afrika, sier rektor ved Universitet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen.

Han har reist i forkant av programmet, blant annet sammen med statsråd Nybø, for å delta på en konferanse om havforurensning på Nelson Mandela-universitetet i Port Elisabeth. 

Sør-Afrika, Kina, Brasil

Til grunn for at statsråden valgte Kina, og nå Sør-Afrika, som reisemål, ligger regjeringens såkalte Panorama-strategi. I den er disse landene, i tillegg til Brasil, India, Japan og Russland, pekt ut som prioriterte samarbeidsland utenfor Europa frem mot 2020.

Samarbeidet med Sør-Afrika «skal bygge opp under målene om å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av høy kvalitet», heter det i pressemeldingen fra KD, som ble sendt i forkant av delegasjonsreisen til Sør-Afrika.

Flere av de sørafrikanske universitetene er høyt rangerte på verdensbasis. Samtidig lider sektoren under store utfordringer, snart 25 år etter apartheidregimets fall.

Store utfordringer

Tidligere denne måneden ble den sørafrikanske studentlederen Fasiha Hassan tildelt studentenes fredspris, en pris som deles ut av norske studenter. Hassan stod i spissen for #feesmustfall-kampanjen, som ble utløst av økte betalingssatser for studenter ved universitetene, og førte til voldsomme studentdemonstrasjoner i Sør-Afrika med krav om gratis, lik rett til utdanning.

Kampanjen førte blant annet til at regjeringen lanserte en stipendordning for studenter fra fattige familier og lavinntektsfamilier.

#Feesmustfall-kampanjen kom i kjølvannet av #rhodesmustfall-kampanjen, som startet i 2015. Da ble statuen av Cecil Rhodes, som hadde stått på campus ved Universitetet i Cape Town siden 1934, fjernet, med krav om «avkolonisering» av høyere utdanning.

«Avkolonisering» i Norge

I Norge har krav om «avkolonisering», blant annet inspirert av kampanjen i Sør-Afrika, ført til heftig debatt, der blant annet UiB-rektoren har deltatt. I et innlegg i Aftenposten, sammen med rektorkollegane fra NTNU og NMBU, støttet han langt på veg kravet om «avkolonisering».

Men rektorene fikk etterpå krass kritikk i en kronikk i Khrono for nettopp å være preget av kolonialistisk ideologi, ettersom de slo fast at «vitenskapens rådende ideal har røtter i vestlig kultur og historie».

På telefon fra Sør-Afrika opplyser Dag Rune Olsen at møter med studenter ikke står på hans program. Men han mener avkoloniseringsdebatten viser at UiB har gjort noe riktig.

– Da tenker jeg nettopp på vår politikk om å samarbeide på likefot, at vi ikke skal eksportere vårt syn, sier Olsen.

Statsråd Iselin Nybø skal møte studentlederen Fasiha Hassan på reisen.

– Vi skal ha flere møter med studenter for å høre om deres erfaringer med å reise ut – om det er noe vi kan gjøre enklere, sier Nybø.

Flest fra vest

UiB og Oslomet sender de største gruppene med på delegasjonsreisen, med seks representanter hver. UiB sender også sju andre fagpersoner og en kommunikasjonsmedarbeider studenter til seminarer som skal holdes i Cape Town.

Til sammen utgjør representantene fra vest mer enn en fjerdedel av delegasjonen. Høgskolen på Vestlandet sender fem, og i tillegg er flere fra Nansensenteret og CMI (Christian Michelsen-instituttet).