KORTNYTT

Smitteverntiltak ved skriftlig eksamen

Siden koronapandemien startet i midten av mars, har UiB fulgt smittevernråd fra nasjonale og lokale helsemyndigheter. Vurderingene fra helsemyndighetene tilsier at UiB kan gjennomføre saleksamen på campus denne høsten.

– Studenter kan kjenne seg trygge på at hensynet til smittevern ved eksamen og på campus er godt ivaretatt, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning.

Mens de fleste skriftlige saleksamener fikk endret vurderingsform i vårsemesteret, har UiB planlagt å gjennomføre flere saleksamener på campus denne høsten i tråd med til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern. Planene er utformet i samråd med bedriftshelsetjenesten ved UiB, smittevernkontoret i Bergen kommune og nasjonale helsemyndigheter.

Dette er smitteverntiltakene som gjelder ved skriftlig saleksamen på campus:

Studieavdelingen ved UiB har i samråd med Bedriftshelsetjenesten utarbeidet smitteverntiltak som alle må følge i eksamenslokalet:

  • Pultene er satt opp med 2 meters avstand mellom hver pult.
  • Pultene vil være nummerert, noe som gjør et eventuelt smittesporingsarbeid lettere.
  • I eksamenslokalet i Solheimsgaten skal maksimum 200 studenter være til stede i bygget samtidig. Er flere studenter meldt opp, vil de fordeles på ulike lokasjoner.
  • UiB leier inn ekstra smittevernvakter som skal passe på at alle holder én meters avstand ved innmarsj og utmarsj, og se til at alle får spritet hendene.
  • Smittevernvaktene vil passe på at alle holder minst en meter avstand utenfor lokalet, og at det ikke oppstår sammenstimlinger.
  • Det vil være ekstra renhold under og mellom hver eksamen.
  • Garderober vil av smittehensyn ikke bli brukt. Sekker, vesker og yttertøy skal plasseres på gulvet foran pulten.
  • Studentene skal ikke signere for oppmøte som vanlig, men eksamensvakten vil registrere oppmøte ved ID-kontroll.
  • Innlevering og registrering av besvarelse skjer ved pulten, og studentene bes tilkalle eksamensvakt når besvarelsen skal leveres

Les mer i denne saken