Bærekraftkonferansen er en del av arbeidet hos UiB med bærekraft.
Bærekraftkonferansen er en del av arbeidet hos UiB med bærekraft.

Slik jobber universitetet med FNs bærekraftmål

Som eneste universitetet i landet har Universitetet i Bergen en ledende rolle med FNs bærekraftmål.

Publisert

16 universiteter fra hele verden fikk høsten 2018 ansvar for hvert sitt bærekraftmål hos FN-organisasjonen United Nations Academic Impact (UNAI).

Bærekraftsmål 14: Liv under vann

  • FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
  • Mål 14 handler om liv under vann og bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
  • Blant delmålene er å forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensing innen 2025.
  • Delmål 14a vil styrke vitenskapelig kunnskap, bygge opp forskningskapasitet og overføre marin teknologi.

Kilde: FN

Nå har Universitetet i Bergen (UiB) jobbet med FNs bærekraftmål om havet, kalt «Liv under vann», i snart 14 måneder.

— Vi er veldig stolte over at vi fikk det ansvaret. Det har gitt oss et helt nytt nettverk til SDG-universitetene verden rundt som sammen adresserer bærekraft. Det har gitt oss en fantastisk «drive» i hvordan vi som institusjon kan jobbe med dette, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Gir nasjonale og internasjonale råd

UiBs ferd inn i FN har gått fort. Det begynte først da FN laget en felles arbeidsplan for alle sine medlemsland som trådte i kraft 1. januar 2016 kalt «2030 agenda». UiB innså alvoret og opprettet en egen strategisk satsing som skulle jobbe med bærekraftmålene (SDG Bergen). Året etter fikk de rollen som offisielt knutepunkt for bærekraftsmål 14, liv under vann. De skal dermed inspirere og motivere globalt i arbeidet for kunnskap om et bærekraft hav.

— Jeg begynte med dette i en 50 prosentstilling for ett år siden, men dette er et tema vi kunne jobbet med døgnet rundt, sier Lise Øvreås.

Hun er leder for det virtuelle senteret Ocean Sustainability Bergen (OSB) som har en koordinator og pådriverrolle ved UiB med bærekraftmål 14.

— Det er en utrolig interesse for det vi jobber både innen akademia, næringsliv og beslutningstakere. Vi er et relativt lite senter, men det har gitt oss en arena til å være med å påvirke, fortsetter senterlederen.

En slik rolle har ingen universitetet i Norge hatt før, og i likhet med de 16 andre universitetene verden rundt var det første gang noen hadde fått ansvar for et eget bærekraftsmål. Dermed har det vært læring underveis for dette arbeide. De må selv fylle oppdraget med innhold.

Karin Pittman, Lise Øvreås og Anders Goksøyr under et møte i UiBs SDG14-team.
Karin Pittman, Lise Øvreås og Anders Goksøyr under et møte i UiBs SDG14-team.

— Vi jobber primært med kommunikasjon slik at forskningen som generes i fagmiljøene blir kommunisert ut på en god måte, forklarer Øvreås.

Blant annet bistår de inn mot ekspertgruppen til det internasjonale høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi, som Erna Solberg leder. I tillegg skal de være en veiviser i hvordan man jobber med bærekraft inn mot universiteter verden rundt.

Får studenter etter nye kurs

Etter tildelingen av FN-prosjektet starter UiB også opp tre kurs knyttet til bærekraftmål 13,14 og 15.

— UiB rekrutterer nå en del studenter fordi vi tilbyr kurs innen bærekraft. Det handler om å utdanne neste generasjons ledere til å ta arbeidet videre, sier Øvreås.

Les også: — Vi må gå fra ord til handling

Universitetet har også signert en avtale med Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl om en jordomseiling i tidsrommet 2021-2023. UiB skal bidra med forskning, formidling og utdanning. For dem som blir med på turen vil det være et tverrfaglig innhold om bærekraft underveis.

— Vi ser for oss å lage et tre måneders kurs om bærekraft ombord. Nå jobber vi med utviklingen av et tverrfaglig undervisningsopplegg. Vi vil også samle data langs ruten slik at vi kan følge forurensningen og måle miljøgifter på ferden.

Den årlige nasjonale Bærekraftskonferansen er også en del av arbeidet. 5.-7. februar arrangerer UiB den tredje konferansen. Der kommer også representanter fra FN for å være med. Øvreås påpeker at den type formidling er viktig for at de skal sette dagsorden med det de jobber med.

— OSB hadde i fjor sin første egne konferanse. Der inviterte vi spesielt studenter til å delta. 190 meldte seg på og vi hadde studenter som tvitret videre om det slik konferanseinnholdet spredde seg raskt, også internasjonalt. Vi er veldig stolt over at FN har pekt på oss og lar oss jobbe med noe som engasjerer mange og spesielt de unge, og som er helt avgjørende for bærekraftsutfordringene vi står over for, slår Øvreås fast.