UHR - konferanse. Annelin Eriksen, UiB
UHR - konferanse. Annelin Eriksen, UiB

Skal sette klima på pensum

Studentene vil ha klima og miljøetikk i ex.phil. Ledelsen ved UiB er allerede i gang med å oppfylle ønsket.

Publisert

Mandag kveld stemte Studentparlamentet for å gå for resolusjonen til Joakim Stavland Hjorth fra Grønn liste. Han vil ha klima og miljøetikk inn i pensum for ex.phil. Det samme viser det seg at fagmiljøene ved Universitetet i Bergen ønsker.

— Jeg er kjent med at fagmiljøene har henvendt seg om dette også. Selv syns jeg det er veldig viktig problemstilling som kan passe i ex. phil. I Norge har vi en tradisjon for økofilosofi som kan være relevant i den sammenheng, sier rektor Dag Rune Olsen.

Anbefalt bærekraft i ex.phil.

Arbeidsgruppen Utdanning 2030 jobber med å integrere bærekraftige aktiviteter inn i utdanningen ved UiB. Like før sommeren 2019 presenterte de en rapport med forslag på hvordan bærekraft og bærekraftig utvikling kan brukes i utdanningen.

— En av anbefalingene er å få bærekraft inn i ex.phil. Gjennom besøk hos fagmiljøene viste det seg at mange mente at ex.phil. er det beste stedet for studenter å få kjennskap til bærekraft, forklarer Annelin Eriksen, viserektor for globale relasjoner og leder for arbeidsgruppen.

Hun har fått med seg at studentene ønsker det samme.

— Det er veldig bra at studenter pusher for dette også. Det viser at dette ikke er bare er noe administrasjonen og rektoratet mener er viktig, innrømmer Eriksen.

Rapporten fra 2019 har allerede materialisert seg i andre prosjekter. Som etablering av eget bærekraftkollegium. Ex.phil.-miljøet ved UiB har nylig invitert Eriksen og viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, til dialog om hvordan ex.phil. kan utvikles.

— Nå skal vi snakke med ex.phil.-miljøene og se på hvordan vi kan utvikle dette med bærekraft inn i det. Gitt den interessen vi oppfatter det er i fagmiljøene, håper vi dette kan skje ganske raskt, sier Eriksen.

Dette vedtok studentene

Studentparlamentet vedtok tre punkter i møte på mandag.

  • Klima- og miljøproblematikk må inn i ex.phil.
  • Miljøetikk må inn i ex.phil.
  • Det nylig sammensatte ex.phil.-utvalget skal gjennomføre en spørreundersøkelse blant en bredde av studenter for å evaluere og revidere dagens ex.phil.-ordning. Og ta dette med i sin revidering av ex.phil. på UiB.