KORTNYTT

Seminar: En konkretisert og forpliktende språkpolitikk

UiB har språkpolitiske retningslinjer og et aktivt og sterkt språkmiljø, men hvordan kan språkpolitikken bli konkretisert og gjort forpliktende for hele universitetet?

Seminaret vil ha fokus på implementering av språkpolitikk, særlig på instituttene, og vil ta opp disse temaene:

  • Hvordan kan UiB sikre god parallellspråklig praksis mellom norsk og engelsk?
  • Hvordan kan UiB styrke bruken av nynorsk?
  • Hvordan kan alle ansatte få en språklig kompetanseheving?
  • Hvordan kan alle fagmiljø bidra til å utvikle norsk fagspråk?

Meld deg på via påmeldingsskjemaet.

Les mer om programmet og innlederne på uib.no.