Sogn og fjordane får ikke beholde sin egen samskipnad når Høgskulen på Vestlandet blir en realitet. Samskipnaden i Sogn og Fjordane (Sisof) har hatt hovedkvarter i Sogndal (bildet). Foto. Ida Bergstrøm
Sogn og fjordane får ikke beholde sin egen samskipnad når Høgskulen på Vestlandet blir en realitet. Samskipnaden i Sogn og Fjordane (Sisof) har hatt hovedkvarter i Sogndal (bildet). Foto. Ida Bergstrøm

Ingen protest hjalp mot én samskipnad i vest

Publisert

Samskipnaden og studentene i Sogndal har vært negative til å fusjonere med andre studentsamskipnader i vest. Nå har departementet vedtatt sammenslåingen tross protestene.

Kunnskapsdepartementet har besluttet å slå sammen Studentsamskipnaden i Bergen, Studentsamskipnaden Stord/Haugesund og Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane med virkning fra 1. januar 2017, skriver Khrono

Det skriver departementet på sine nettsider

Fra 1. januar 2017 blir studentsamskipnadene til sammen én enhet som skal hete Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Bekymret for studentvelferden

I en artikkel i Khrono for to uker siden fortalte Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane at det er bekymret for studentvelferden dersom det blir én stor enhet. 

Styreleder Tollak Mikal Kaldheim fortalte at han var skeptisk til fusjonen mellom studentsamskipnadene.

—  Slik forslaget til avtale står nå er det best for studentene i Sogn og Fjordane at samskipnaden deres står på egne bein, sa Kaldheim til Khrono.

Khrono har vært i kontakt med Kaldheim, men han ønsker ikke å uttale seg før han har diskutert saken med styret. 

Skeptiske

Også lederen av Studentparlamentet ved Høgskulen  i Sogn og Fjordane (HiSF), Knut Almås Anfinset, har uttalt til Khrono at han er redd for at en fusjon vil svekke studentenes velferdstilbud.

— Vi er skeptiske fordi løsningen vi har i dag er bra, og frykter at våre studenter ikke vil bli representert godt nok, sa han til Khrono.

Khrono har vært i kontakt med Anfinset, men det har ikke lyktes i å få en kommentar fra han. 

Kunnskapsdepartementet skriver på sine nettsider at den nye enheten: 

«får et stort ansvarsområde og skal bidra til at det kan tilbys tjenester av høy kvalitet for studentene ved alle institusjoner som vil være tilknyttet den nye studentsamskipnaden. Det er en klar forutsetning at sammenslåingen av studentsamskipnadene ikke svekker studentvelferden på noen av studiestedene».