Foto: Mina Ræge
Foto: Mina Ræge

Dag Rune Olsen ønsker flere søkere til humaniora

Rektor på Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, er som mange andre av landets rektorer godt fornøyd etter at tallene for hovedopptaket innen høyere utdanning er offentliggjort.

Publisert Sist oppdatert

Tallene fra hovedopptaket for opptak viser at 8.490 søkere fikk tilbud om studieplass ved Universitetet i Bergen (UiB) i år, en nedgang på 1,5 prosent fra 2018.

Opptakstall for UiB 2019

Studiene med høyest poenggrense, ordinær kvote:

1. Medisinstudiet: 67

2. Odontologi: 65,3

3. Profesjonsstudiet i psykologi: 64,3

4. Rettsvitenskap: 60

5. Medisinsk teknologi: 58,7

Studiene med høyest poenggrense, førstegangskvote:

1. Medisinstudiet: 59,2

2. Odontologi: 56,4

3. Profesjonsstudiet i psykologi: 55,9

4. Medisinsk teknologi: 54,8

5. Rettsvitenskap: 53,3

Studiene med flest førstevalgsøkere:

1. Rettsvitenskap: 1.854

2. Profesjonsstudiet psykologi: 808

3. Medisinstudiet: 769

4. Bachelor generell psykologi: 257

5. Bachelor arbeids- og organisasjonspsykologi: 256

6. Odontologi: 224

7. Bachelor i informasjonsvitenskap: 199

8. Bachelor TV-produksjon: 185

9. Bachelor i journalistikk: 176

Kilde: UiB

UiB-rektor Dag Rune Olsen er bekymret for hva konsekvensene kan bli for Norge og søkertallene fortsetter å falle.

— Jeg mener det er helt avgjørende og ganske kritisk for norsk økonomi og for norsk velferd at vi greier å utdanne en betydelig del av vår befolkning på høyt nivå. Kunnskapssamfunnet og det kunnskapsintensive næringslivet vil kreve det, sier rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen til På Høyden.

— Det er klart at det at vi har fått en fallende trend i år kan forklares hvertfall delvis med at man har fått skjerpede opptakskrav til blant annet sykepleieutdanningen, men også til en del realfagsutdanninger med såkalte R2-krav. Det betyr kanskje at vi får bedre studenter og kanskje også flere vil gjennomføre. Da er jo det forsåvidt bra, men statsråden var jo selv inne på betydningen av at vi holder oss høyt oppe i en OECD-sammenheng, når det gjelder hvor stor andel av befolkningen som faktisk har høyere utdanning, sier han.

Stolt av medieutdanningene

— Hvis du skal trekke fram noe du er mest stolt av ved årets opptak på UiB, hva er det?

— Jeg synes det er veldig morsomt å se at, i en tid hvor mange oppfatter det som om medievirksomhetene er i en relativt stor krise, søker flere seg til våre medieprogrammer enn noensinne, sier Olsen og fortsetter:

— Jeg er ganske sikker på at det skyldes det vi kan kalle klynge-effekten på Media City Bergen. Dette gir et helt annet studie- og utdanningstilbud. Studiet blir integrert i virksomhetene, men har også en spillover-effekt til teknologiutvikling og annen type næringsliv. Studentene elsker det, og jeg tror jungeltelegrafen har hjulpet oss, sier han.

Bachelor i journalistikk og bachelor i TV-produksjon er blant studiene som har flest førstevalgsøkere per studieplass ved UiB.

Flere av studiene som i år opplever en økning i antallet søkere, holder til i Media City Bergen. I medieklyngen samarbeider UiB med flere innovasjons – og teknologimiljøer om å tilby utdanninger i medieproduksjon og IKT.

Ønsker flere søkere til disiplinfagene

— Er det noe du er mer bekymret for på UiB sine vegne akkurat nå?

— Selv om vi nå får veldig gode søkertall innenfor noen av språkfagene våre og historie på lektorprogrammet, er nok en bekymring at færre søker seg til en del av de humanistiske fagene som ikke har en klar profesjonsinnretning, sier Olsen.

Olsen mener samfunnet trenger denne kompetansen og tror næringslivet er for dårlig til å utnytte denne typen kompetanse.

Foto: Mina Ræge
Foto: Mina Ræge

— På noen av våre humanistiske fagområder sliter vi med antall søkere og inntakskvaliteten. Det gjør vi også på realfag og samfunnsvitenskapelige fag, sier han.

— De klassiske disiplinfagene altså?

— Ja. Det er ikke så stor interesse for disse fagene blant studentene, men hvis man ser på lektorprogrammet innenfor de humanistiske fagene er det derimot veldig godt søkertall. Det er strålende og det er vi veldig glade for! Men vi er også opptatt av at vi skal ha gode, og mange studenter til de rene disiplinutdanningene, også innenfor humaniora, sier han.

— Det henger vel kanskje sammen med at søkerne er redde for å ikke få jobb med disse utdanningene?

— Ja. Det er vanskelig for meg å si at «slapp av, det ordner seg». Unge mennesker i dag er veldig ansvarsbevisste. De vil sørge for å få seg en utdanning som er både til deres beste og samfunnets beste. Det står det respekt av, sier Olsen og legger til:

— Samtidig må vi ikke bli så opptatt av den kortsiktige yrkeskarrieren at man kun velger ut i fra hvor det er mulig å få jobb når man er ferdig om tre til fem år. Samfunnet trenger en breiere sammensatt kunnskapsportefølge enn det, sier han.

— Det er klart at det er lett å si dette som universitetsleder, men det er jo den enkelte student som foretar individuelle valg, og da ser det ofte annerledes ut, sier Olsen.

Flere menn med kjønnspoeng

Rektor Dag Rune Olsen presenterte UiB sine opptakstall på pressekonferansen på OsloMet tirsdag. Foto: Mina Ræge
Rektor Dag Rune Olsen presenterte UiB sine opptakstall på pressekonferansen på OsloMet tirsdag. Foto: Mina Ræge

I år er det første gang UiB har fått bruke kjønnspoeng for å rekruttere flere mannlige søkere til psykologistudiet. Målet er å bedre kjønnsbalansen blant psykologer slik at klienter kan velge kjønn på sin behandler.

I år har 24 menn fått opptak i førstegangsvitnemålskvoten, som er den kvoten hvor menn i år får ett tilleggspoeng. I fjor var tallet 17. Det betyr at det er syv flere mannlige søkere med rett til tilleggspoeng som har fått tilbud om studieplass, noe som tilsvarer at fem prosent flere menn får plass ved profesjonsutdanningen i psykologi ved UiB i år.

Andelen menn er nå 27 prosent på psykologistudiet. Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, sier i en pressemelding at UiB har et mål om at minimum 30 prosent av studentene ved utdanningen skal være menn.

Rettsvitenskap ved UiB er for andre år på rad det studiet i Norge som har flest førstevalgsøkere i Samordna opptak. Med 1.854 førstevalgsøkere er dette landets mest populære studium.

Også på helsefagene på UiB er det hard kamp om studieplassene. For fagene odontologi, medisin, tannpleie, musikkterapi, medisinsk teknologi og farmasi er det langt flere søkere enn studieplasser. Profesjonsstudiet i psykologi er det studiet med flest førstevalgssøkere per studieplass ved UiB.