Samarbeider med pioner-senter

Publisert

Bjerknessenteret har inngått en samarbeidsavtale med verdens største senter for atmosfære-forskning. Håpet er at samarbeidet blant annet skal føre til mer forskningsmidler.


Onsdag undertegnet Bjerknessenterets leder Eystein Jansen og Greg Holland, som leder Earth System Laboratory ved National Center for Atmospheric Researh (NCAR) i USA, avtalen som formaliserer samarbeidet mellom de to klimasentrene.

Har utviklet WRF-modellen
NCAR er verdens største senter for forskning av atmosfæren. De har blant annet utviklet modeller som er brukt av både oss på Bjerknessenteret og StormGeo. Det sier Michel Mesquita. Han er forsker ved Bjerknessenteret og er en av dem som har gått i bresjen for avtalen.

– Weather Research Forecast-modellen blir brukt av oss på Bjerknessenteret til klimaforskning. Modellen kan brukes til nedskalering og er brukt mange steder, forklarer Mesquita.

Mesquita forteller at han sammen med flere andre deltok på en konferanse ved NCAR i 2009. Deretter ble han invitert til NCAR og var der i nesten en måned. Siden den gang har samarbeidet blitt tettere, og det har blitt både arrangert konferanser og gjennomført kurs for andre forskere.

– I høst skal noen av oss til Hanoi. Samarbeidet gjør at vi arbeider, lærer og underviser sammen, sier Mesquita.

Trenger penger
De to sentrene skal ikke dele all forskning. Men i avtalen heter det at de skal utveksle informasjon om planer og prioriteringer, og de skal koordinere forskningsprosjekter og utdanningsprogram.

– Vi må skrive søknader for å få penger til prosjekter. Vi skal samarbeide om å skaffe prosjekter, og slik også midler, sier Mesquita.

Han sier at både i USA og i Asia er det en stor fordel for Bjerknessenteret å kunne vise til samarbeid med et amerikansk forskningssenter.

 

Greg Holland (til venstre) og Eystein Jansen skrev onsdag under avtalen mellom Bjerknessenteret og amerikanske NCAR. De to klimasentrene skal blant annet koordinere forskningsprosjekter.